Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Regulament AmaTur 2017

Adună
X
Adună
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
 • Filtrează
 • Ora
 • Arată
Curăță tot
postări noi

 • Regulament AmaTur 2017

  Regulamentul Circuitului Individual de Tenis de Masă AmaTur România 2017

  1. Circuitul AmaTuR
  Denumirea oficială a circuitului este AmaTur România.
  Circuitul este alcătuit dintr-un lanț de turnee de tenis de masă, organizate pe întreaga durată a anului, în mai multe localități ale țării și pe mai multe nivele de reprezentare - locale, zonale și naționale, încheindu-se cu un Turneu Final, programat la începutul lunii Noiembrie.
  Circuitul urmărește atragerea iubitorilor tenisului de masă, simpli pasionați sau foști sportivi de performanță care doresc să-l practice în mod organizat, la nivel local sau național. Totodată, creează posibilitatea unor întâlniri ale celor mai buni participanți amatori cu jucători legitimați de nivel apropiat.
  Circuitul este organizat de AmaTur România, prin Coordonatorii naționali. La turnee poate participa însă, cu drepturi depline, orice persoană legitimată sau nelegitimată, care are statut de jucător amator sau avansat, așa cum sunt definiți la cap. 2.

  2. Participanții la circuit
  Clasificare jucători
  2.1. Categoria „Open”:
  „Elite” - toți participanții cu media mai mare de 27;
  „Open” - toți participanții cu media cuprinsă între 20 și 26,99 inclusiv;
  2.2. Categoria "Amatori":
  „Avansați” - toți participanții cu media cuprinsă între 10 și 19,99 inclusiv;
  „Începători” - toți participanții cu media de până la 9,99 inclusiv.

  3. Turnee
  3.1 Clasificarea turneelor
  În funcție de importanță, turneele se pot organiza pe patru categorii:
  Turnee tip B - turneu de nivel local, județean;
  -scopul turneelor B este de a atrage participanți noi din localitate și din zonele apropiate, de familiarizare cu fenomenul AmaTur, de inițiere pentru nou-intrați, de antrenament pentru cei experimentați. Pot participa jucători din toată țara, dar în mod prioritar trebuie urmărită participarea jucătorilor locali.
  -o dată pe an, în fiecare județ se poate programa un turneu B cu participare exclusiv județeană, pentru stabilirea unui Campion Județean.
  -o dată pe an, se pot programa în toată țara turnee B afiliate unui eveniment global (WTTD) la care AmaTur poate acorda unele bonificații: taxă de afiliere zero, diplome și afișe oferite organizatorilor, grilă de punctare mărită cu 2 puncte pentru toți participanții, sponsorizări - după posibilități;
  Turnee tip A - aproximativ 90 de turnee de nivel regional, național;
  -se urmărește atragerea participanților din întreaga țară, dar preponderent din regiunea în care se desfășoară și din regiunile apropiate;
  Turnee tip A+ Regionale - 8 turnee cu caracter regional organizate în aceiași zi, în opt centre din țară, corespunzătoare celor 8 zone AmaTur;
  -scopul turneelor A+ regionale este de a da șansa participării la un turneu A+ și jucătorilor care, din diferite motive, nu pot participa la turneele A+ naționale.
  Turnee tip A+ Naționale - 5 turnee cu caracter național;
  -scopul turneelor A+ este de a apropia jucătorii cei mai buni din circuit, pentru stabilirea unei ierarhii cât mai corecte. Locul de organizare a acestor turnee va ține cont în mod obligatoriu de criteriul geografic, astfel încât pe parcursul unui an se va organiza câte un turneu A+ prin rotație în una din cele două zone învecinate (1-2, 3-5, 4-6, 7-;
  Turneele B, A si A+ sunt deschise participării oricărui doritor care se încadrează în categoria valorică anunțată, fără restricții de ordin geografic (excepție A+ regional, Campionat Județean), vârstă, naționalitate sau cetățenie, în limita locurilor puse la dispoziție de organizator.
  3.2 Calendarul competițional
  -fiecare localitate are dreptul să organizeze un număr maxim de 3 turnee A, cu excepția localităților Oradea și București unde se pot organiza 6, respectiv 8 turnee (2, respectiv 4/sală specializată). În condițiile în care sunt locuri libere în calendar se poate discuta cu coordonatorul zonal care supune la vot suplimentarea turneelor A.
  -la începerea fiecărui sezon competițional, Coordonatorii AmaTur stabilesc împreună cu organizatorii locali datele de disputare ale turneelor de tip A si A+, ținând cont de împărțirea geografică și disponibilitatea organizatorilor și le publică pe site. Grila poate fi completată cu turnee A pe parcursul anului, în acord cu organizatorii AmaTur. Anunțurile de turneu se pot face după apariția acestora în calendarul 2017.
  -se pot programa turnee B în aceeași zi cu un turneu A, la o distanță de minim 100 km;
  -se pot programa două sau trei turnee A în aceeași dată, dacă distanța între orașe depășește 300 km;
  -NU se pot programa turnee A la aceeași dată cu turneul A+;
  -se pot programa turnee B la aceeași dată cu turnee A+, cu condiția ca distanța să fie de minim 300 km și cu aprobarea coordonatorului național responsabil de zona respectivă care în prealabil se consultă cu organizatorul turneului A+;
  -eventualele excepții doar cu acceptul organizatorilor implicați și cu aprobarea Comitetului Director.
  -turneele pentru începători (MP maxim 9,99) nu sunt condiționate de aceste distanțe.

  4. Organizarea turneelor și dreptul de participare
  4.1. Participanții
  4.1.1. Jucătorii legitimați într-o divizie superioară diviziei B (divizia A și SuperLigă, băieți sau fete) pot participa în circuitul AmaTur imediat după ce fac dovada că au retrogradat și/sau nu mai sunt legitimați în diviziile superioare, iar acceptul de intrare în această competiție va fi verificat și acordat de către Comitetul Director AmaTur;
  Pentru a se evita posibilitatea de joc a eventualilor jucători ce doresc să participe numai pe perioada de vacanță se va interzice a doua participare de acest gen pe o perioadă de doi ani de la data ultimei activități în divizia A sau SL;
  4.1.2. Jucătorii activi legitimați în divizia B pot participa în circuitul AmaTur, la prima participare numai la categoria Elite, sau Open/Elite și începînd cu a doua participare acolo unde-i recomandă media. În cazul jucătorilor legitimați în diviziile inferioare din străinătate participarea acestora în circuit va trebui aprobată de Comitetul Director.
  4.1.3. Orice organizator poate organiza competiții de tip Masters cu concurenți din toate categoriile, inclusiv jucători profesioniști (Div. A și SuperLigă), cu condiția ca acestea să nu afecteze buna desfășurare a turneului de bază, acestea nefiind punctate în clasamentul AmaTur;
  4.1.4. Pentru stabilirea categoriei valorice, jucătorul care nu figurează în clasamentul AmaTur, se repartizează astfel:
  -dacă provine din rândul foștilor legitimați prima participare va fi la categoria "Open", după care media obținută va avea efect de repartiție;
  -dacă se poate determina că deși este un jucător nou provine din rândul Open-iștilor (cazul unei perioade expirate din clasament - peste 12 luni), prima participare va fi la categoria "Open", după care media obținută va avea efect de repartiție, iar pentru determinarea acestor diferențe, organizatorul trebuie să țină cont de specificațiile din clasamentul general, unde fiecare participant are simbolul "O" sau "A", cu mențiunea că există varianta/posibilitatea ca un jucător de Open să dețină media zero (urmează prima participare la un turneu de categoria A sau A+);
  -toți ceilalți participanți, la prima participare pot opta pentru orice categorie;
  -la turneele B, organizatorul are dreptul să modifice media jucătorilor cu MP=0 în funcție de valoarea apreciată a acestora, pentru a evita situațiile când un jucător valoros care nu participă la Turnee A este repartizat pe ultima poziție în grupa inferioară;
  4.1.5.Participanții cu drept de joc în circuitul AmaTur se pot înscrie la categoria din care fac parte, conform mediei deținute, sau la categoria imediat superioară, în ordinea înscrierilor confirmate de participant pe forum și nu se admit înscrieri din oficiu, excepție de la această regulă se face numai la turneele A+ unde înscrierea/participarea se face în funcție de clasament, prioritate având cei din categoria respectivă, așa cum sunt menționați la art. 2 sau în cazul wild-cardurilor oferite de organizator;
  4.2. Organizatorii turneelor
  Organizatorii turneelor trebuie să aibă vârsta de minim 18 ani și răspund în toate privințele de buna organizare a turneelor: relația cu autoritățile locale, închirierea sălii, oferte pentru masă, cazare, asigurarea condițiilor optime de joc.
  Alte condiții administrative: organizatorul local va asigura amenajarea corespunzătoare a sălii (mese, despărțitoare, mingi, căldură, lumină în sală).
  Organizatorul va face tot posibilul pentru a asigura asistență medicală pe parcursul desfășurării turneului, apelând la un cadru medical din baza de date AmaTur care participă la turneu (acesta fiind scutit de la plata taxei de participare) căruia îi va pune la dispoziție o trusă medicală cu dotări minimale. Cadrului medical îi revine responsabilitatea de a apela serviciul de urgență 112 în cazul unor urgențe medicale, atunci când acest lucru se impune.
  Taxa de afiliere a turneului în cuantumul prevăzut în Anexa IV se transferă în contul AmaTur în termen maxim de 7 zile. În cazul depășirii termenului de plată de 30 zile Comisia de Disciplină poate lua în discuție retragerea dreptului de a organiza competiții pe o perioadă determinată (maxim 3 luni). Decizia va trebui validată de Comitetul Director, care poate retrage/prelungi suspendarea la termen în cazul îndeplinirii/neîndeplinirii obligațiilor restante.
  Turneele B pot fi organizate de un participant, cu cunoștințe minime de organizare; programarea turneelor B se face cu acordul coordonatorilor naționali responsabili pentru cele 8 zone.
  Turneele A pot fi organizate de persoane cu experiență, care cunosc modul de desfășurare și cu abilități organizatorice. Programarea turneelor A se face prin înregistrarea în calendarul AmaTur.
  La cerere, organizatorii locali pot fi asistați de unul dintre coordonatorii circuitului AmaTur Romania, atât pentru organizarea administrativă, cât și pentru partea tehnică a concursului.
  Turneele A+ sunt organizate de coordonatorii circuitului Amatur România responsabili cu zona în care se organizează turneul, în colaborare cu organizatorul local.
  Turneul Final este organizat de către toți Coordonatorii circuitului Amatur România, în colaborare cu organizatorul local.
  În condițiile în care organizatorul dorește să aibă invitați speciali (participanți), acesta are dreptul să acorde câte două Wild Card-uri pentru fiecare categorie (Elite, Open, Avansați, Începători).
  4.3. Anunțurile de turneu
  Turneele tip B, A, A+ trebuie să fie anunțate pe site printr-un topic separat, cu minim o săptămână înainte de data evenimentului, dar nu mai devreme de 30 zile, iar Moderatorii le vor urca în zona de "subiecte importante";
  Anunțurile turneelor se vor face conform Anexei VI.
  4.4. Înscrierea jucătorilor
  4.4.1. Înscrierea în circuit
  - înscrierea participanților noi în circuit se poate face direct prin înscrierea la oricare din turneele B sau A organizate în cursul anului. Participantul trebuie să transmită datele necesare înregistrării: nume, prenume, localitatea de domiciliu, județul și categoria la care dorește să fie înscris (conform anunțului postat de organizator);
  - în situația în care participantul nu specifică la ce categorii se înscrie, acesta va fi înscris din oficiu unde sunt locuri disponibile, la aprecierea organizatorului, categoriile putând fi completate ulterior, la cerere.
  4.4.2. Retragerea jucătorilor pe forum:
  - retragerea jucătorilor de la turneele la care s-au înscris se poate face astfel:
  a. retragere înainte de termen (R1);
  b. retragere după termen (R2);
  c. absență nemotivată (N);
  - termenul limită de retragere de la un turneu, Joi ora 21.00;
  - retragerea trebuie să apară explicit pe forum până la ora limită, responsabilitatea de a verifica acest lucru revine strict persoanei care se retrage;
  4.4.3 Penalizarea jucătorilor:
  - retragerea jucătorilor înainte de termen – 0 puncte;
  - retragerea jucătorilor după termen – 2 puncte;
  - absența nemotivată – 3 puncte;
  - se suspendă automat pe o perioadă de trei luni jucătorul care acumulează minim 6 puncte de penalizare.
  - punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 12 luni de la data turneului la care s-au acordat.
  - monitorizarea retragerilor și absențelor de la turneele AmaTur se va face de către Coordonatorii AmaTur, astfel:
  • Zona 1 și Zona 2 – Marcel Giosan;
  • Zona 3 și Zona 4 – Mihai Vrânceanu;
  • Zona 5 și Zona 6 – Pali Tokos;
  • Zona 7 și Zona 8 – Claudiu Vela;
  - punctele de penalizare vor apărea în pagina personală a fiecărui participant din circuit de pe site-ul www.amatur.ro, rubrica Clasament, iar mențiunile R1 – Retras în termen, R2 – Retras după termen și N – Nemotivat vor apărea în profilul participanților care au cont pe forumul www.tenisdemasa.ro, ca măsură alternativă de evidență;
  - nu se penalizează retragerile de pe lista de așteptare;
  - organizatorul tehnic trebuie să facă în termen de maxim 48 de ore de la terminarea turneului, în postul rezervat clasamentului una din următoarele mențiuni: nu sunt jucători nemotivați sau numele și prenumele jucătorilor nemotivați;
  - eventualele contestații se vor soluționa de către Comisia de disciplină.

  5. Desfășurarea turneelor
  Pentru a respecta caracterul de competiție de masă, fiecare participant va avea dreptul la un număr de minim 5 meciuri în cadrul turneelor A și A+. (cu excepția cazurilor de imposibilitate, dar nu mai puțin de 4 meciuri;
  5.1. Numărul de grupe și repartizarea jucătorilor se va face în conformitate cu Anexa V. Organizatorul stabilește numărul de grupe inferioare în funcție de numărul disponibil de mese și de numărul de participanți. Pentru un număr de 6 participanți/masă se recomandă ca numărul de mese să fie egal cu numărul grupelor, iar în cazul grupelor de 7 participanți se recomanda două mese/grupă. În cazul desfășurării unei grupe inferioare de 7 la o singură masă participantul are dreptul sa refuze participarea (fără a fi penalizat) dacă în anunțul turneului nu s-a specificat acest lucru;
  5.2. Sistemul de joc pentru turneele A si A+
  Sistemul de joc este împărțit în 3 faze distincte:
  Faza I (de masă): grupe de câte 4, 5, 6 sau 7 participanți, din care se califică în turul II cel puțin jumătate (excepție grupele de 4); numărul celor calificați trebuie să permită continuarea turneului în grupe de 3 sau 4.
  Faza a II-a (superioară): grupe de câte 3 sau 4 participanți, din care se califică în turul III cel puțin jumătate, numărul jucătorilor calificați trebuie să poată permite continuarea turneului în sistem eliminatoriu, pe cheie de 16, 24, 32, 48, 64; în variantele 24, 48 câștigătorii grupelor vor intra direct în turul II eliminatoriu.
  Faza a III-a (eliminatorie): se încheie cu stabilirea unui câștigător, a unui loc II și a unuia sau două locuri III; departajarea locurilor III și IV se face numai dacă organizatorul local stabilește acest pas.
  După faza I, organizatorul local poate opta pentru turnee paralele de consolare sau pe categorii, fără ca aceste turnee să împiedice buna desfășurare a turneului principal. Numărul minim de participanți la un turneu paralel este de 10.
  Organizatorul poate decide dacă după faza a I-a se trece direct în faza a III-a, adică fără grupe superioare, iar pentru aceasta va anunța în topic-ul turneului modul de desfășurare a sistemului de joc.
  5.3. Organizarea turneelor
  -categoria unui turneu nu se poate modifica în funcție de numărul jucătorilor înscriși;
  5.3.1 Organizarea turneelor de tip B
  -număr minim de mese: 2;
  -număr minim de participanți 10 și se punctează conform grilei de punctaj;
  -o categorie (O/A amestecat), două categorii (Î/A și O/O+), trei categorii (Î, A și O, sau Î/A, O și O+), sau patru categorii (Î, A, O și O+ ) pentru derularea unei categorii este nevoie de minim un jucător care se încadrează în categorie, iar punctajul se face conform grilei de punctaj superioare;
  5.3.2 Organizarea turneelor tip A și A+ regional
  Se organizează în săli cu minim 12 mese, pentru un număr de minim 72 participanți. Numărul maxim de participanți trebuie corelat cu numărul de mese, fără a depăși 7 jucători la o masă sau, în cazuri extreme, se poate desfășura cu trei grupe de 6 la două mese; la alegerea modului de joc trebuie să se țină cont de timpul maxim disponibil și de capacitatea sălii, pentru a evita prelungirea la ore târzii a turneelor, sau așteptarea între partide nejustificată.
  Turneele A se desfășoară pe două, trei sau patru categorii, după cum urmează:
  a. Open și Amatori;
  b. Open, Avansați și Începători;
  c. Elite, Open și Amatori;
  d. Elite, Open, Avansați și Începători.
  În situația unui număr mai mic de înscrieri, se pot desfășura pe o singură categorie (Începători/Avansați, Open/Elite);
  5.3.3 Organizarea turneelor tip A+.
  Se organizează în săli care permit desfășurarea turneului pe minim 20 de mese, pentru un minim de 120 + 60 participanți, în condițiile nedepășirii sub nici o formă a unui număr de 6 jucători la masă în grupele inferioare. La turneele A+ nu se acceptă sistemul de joc cu grupe inferioare de 4 jucători.
  Condițiile de desfășurare a turneelor A+ vor trebui omologate de către Comitetul Director AmaTur, înainte de postarea turneului pe forum, acestea fiind standardizate în funcție de tipul de sală de sport avută la dispoziție.
  Numărul maxim de mese ce pot fi amplasate într-o sală de sport se stabilește astfel:
  Sală Polivalentă - maxim 20 mese;
  Sală de sport tip Năstase cu 2 rânduri de scaune - maxim 16 mese;
  Sală de sport tip Năstase fără tribune - maxim 12 mese;
  În cazul în care organizatorii nu au la dispoziție o sală polivalentă, pentru asigurarea numărului minim de locuri/mese se pot folosi două săli de capacitate mai mică sau se pot organiza categoriile în două zile consecutive.
  Pentru asigurarea fluenței de desfășurare a concursului, organizatorul local va solicita ajutorul tehnic a cel puțin doi Coordonatori AmaTur sau Organizatori AmaTur cu experiență pentru organizarea tehnică a celor 4 categorii.
  Fiind turnee cu participare națională, organizatorii vor avea în vedere posibilitățile de cazare, de masa și de petrecere a timpului liber al participanților.
  În situația depășirii numărului de locuri rezervat turneului, prioritate au jucătorii din categoria respectivă, în ordinea clasamentului.
  Turneele A+ se desfășoară pe patru categorii, după cum urmează:
  Elite, Open, Avansați și Începători.
  Înscrierile la turneele A+ se vor face pe liste comune Elite + Open, respectiv Avansați + Începători, stabilirea locurilor Elite/Open și Avansați/Începători urmând să se definitiveze Joi seara, după închiderea înscrierilor, în funcție de numărul jucătorilor înscriși la fiecare categorie. Pentru realizarea grupelor complete de 6 jucători la categoria superioară se va putea face transferul a maxim 5 jucători de la categoria inferioară, fie la cererea acestora, fie în ordinea MP
  5.4. Clasamentul turneului
  5.4.1. După încheierea turneului, organizatorul va posta pe site lista cu participanții prezenți la sală, rezultatele grupelor inferioare, grupelor superioare, tabloului eliminatoriu și clasamentul detaliat pentru fiecare categorie, iar la finalul clasamentului se trec și persoanele ce au lipsit nemotivat.
  5.4.2. Transmiterea datelor
  Pentru ușurința centralizării datelor, organizatorii trebuie să transmită rezultatele în formatul anunțat prin site-ul www.amatur.ro, a se vedea încadrarea în grila de punctaj din clasament.
  Pe baza clasamentului anunțat de organizatorul turneului, precum și în funcție de importanța turneului și de categoria la care a participat, fiecare concurent va primi un număr de puncte.
  Punctajul oferit câștigătorului turneului de consolare (în cazul în care se organizează) este egal cu cel al primului loc necalificat din grupele superioare.
  Grilele de punctare pot fi consultate pe www.amatur.ro.

  6. Regulamentul
  6.1. Regulamentul de joc
  Turneele AmaTur au ca principiu de bază respectarea și încurajarea fair-play-ului participanților;
  Jocurile din turneele AmaTur vor respecta regulamentul de joc aprobat de I.T.T.F. și F.R.T.M.;
  În același timp, în spirit de fair play, în situațiile în care din motive tehnice nu pot fi luate decizii conform regulamentului, se va acorda credit jucătorului;
  Jocurile se pot disputa fără arbitru, scorul poate fi ținut de către jucători. La cererea unuia dintre jucători, organizatorul va numi un arbitru dintre participanții care asistă la joc;
  Având în vedere că circuitul este destinat amatorilor, este permisă utilizarea oricărui tip de față, dacă respectă următoarele condiții:
  1. Cele două fețe sunt de culori distincte;
  2. Ambele fețe au la vedere sigla de omologare ITTF, cu condiția să se afle pe lista fețelor aprobate (regula intră în vigoare începând cu 1 Iulie 2017);
  3. Suprafețele paletei nu sunt deteriorate (nu au denivelări sau neomogenități pronunțate).
  Nu este interzisă utilizarea fețelor lipite cu solvenți; lipirea fețelor nu este însă permisă în incinta de joc. În caz de nemulțumire sau reclamații, organizatorul va decide, respectiv va lua măsurile ce se impun, iar în caz că jucătorii nu au sesizat aceste nereguli înainte de începerea partidei, se poate continua jocul fără măsuri suplimentare;
  6.2. Departajarea concurenților în grupe;
  Pașii departajării sunt:
  1. Numărul de victorii în clasamentul general al grupei;
  2. Numărul de victorii în clasamentul parțial al grupei (dacă după pasul 1 sunt la egalitate minim 3 jucători);
  3. Diferența dintre numărul de seturi câștigate și pierdute în clasamentul parțial (dacă după pasul 2 sunt la egalitate minim 3 jucători);
  4. Diferența dintre numărul de seturi câștigate și pierdute în clasamentul general (dacă după pasul 3 sunt la egalitate 3 sau mai mulți jucători);
  5. Set de departajare - fiecare cu fiecare cu notarea scorului în setul de departajare (dacă după pasul 4 sunt la egalitate 3 sau mai mulți jucători);
  6. Victoria directă dacă după oricare dintre criteriile de departajare anterioare rămân la egalitate 2 jucători.
  6.3. Retragerea din turneu;
  În cazul în care un jucător renunță la participare în grupa inferioară fără a juca toate meciurile, la calculul clasamentului grupei i se anulează toate rezultatele din grupă, iar în clasamentul turneului va fi punctat ca participare cu numărul de victorii înregistrate.
  În cazul în care un jucător calificat în grupele superioare nu participă la această fază sau se retrage înainte de a juca toate meciurile, i se anulează toate victoriile din grupa superioară și va fi punctat la nivelul ultimului joc din grupa superioară. Un jucător calificat într-o fază superioară, dar care nu se prezintă din diverse motive, nu este înlocuit de un alt jucător și este punctat la nivelul la care a ajuns.
  În situația în care jucătorul respectiv nu anunță organizatorul, sau dacă organizatorul consideră motivul retragerii neîntemeiat, în clasamentul final jucătorul retras va fi înregistrat cu zero victorii și primește avertisment, iar în caz de recidivă cazul va fi analizat de Comisia de disciplină, care poate suspenda jucătorul pe o perioadă de 3 luni.
  6.4. Ținuta de joc;
  Echipamentul se compune din tricou, șort (fustă), pantofi de sport, trening. Tricoul, șortul, fusta pot avea orice culoare, cu condiția să difere în culoarea de bază de culoarea mingii.
  6.5. Disciplina;
  Jucătorii de tenis de masă vor evita comportări care ar putea avea un caracter nesportiv, ar jigni participanții sau ar dăuna imaginii sportului:
  -expresii grosolane;
  -distrugerea cu bună intenție a mingii;
  -distrugerea cu bună intenție a mesei;
  -aruncarea mingii;
  -aruncarea paletei;
  -lovirea mesei sau mantinelei cu palma, paleta sau piciorul;
  -schimbarea paletei în timpul meciului;
  -completarea cu lucruri care nu-i aparțin;
  -părăsirea sălii în momentul în care ar trebui să dispute un meci;
  -prelungirea fără motiv a timpului destinat încălzirii;
  Jucătorii de tenis de masă au dreptul:
  -la 2 minute de pauză între seturi;
  -să folosească prosopul la fiecare 6 puncte jucate;
  -să ceară time out cu o durată de un minut, o singură dată pe meci.
  Organizatorul are dreptul sa avertizeze, iar la recidivă să elimine din concurs jucătorii care nu respectă regulamentul.
  Orice eliminare din concurs va fi luată în discuție de către Comisia de disciplină care poate să avertizeze sau să suspende jucătorul pe o perioadă de 3 luni.
  Organizatorul are dreptul sa refuze participarea la turneu a jucătorilor care au creat conflicte vechi sau au absențe nemotivate.

  7. Clasamentul circuitului
  Pe baza punctelor acumulate în turneele de tip B, A, A+ se stabilește clasamentul circuitului. În calculul punctajului total se vor însuma punctele acumulate la 4 din ultimele 6 turnee A+, cu punctele primite la ultimele 7 turnee A și cu punctele obținute la ultimele 4 turnee B, dacă aceste turnee au o vechime de maxim un an (365 zile). Turneele A+ se anulează la 12 luni de la disputarea acestora;
  În cazul egalității la puncte, jucătorii vor fi departajați de media ponderată (MP) afișată în clasament.
  Media participanților (MP) va fi stabilită astfel:
  MP=(0,75*AA+A)/(NAA+NA)
  unde,
  - A = suma punctelor turneelor A (fără cele mai slabe 2 turnee A);
  - AA = suma punctelor turneelor A+ (fără cele mai slabe 2 turnee A+);
  - NA = numărul turneelor A (maxim 7);
  - NAA = numărul turneelor A+ (maxim 6);
  Orice modificare a formulei de calcul v-a fi anunțată pe www.tenisdemasa.ro și www.amatur.ro.
  Clasamentul se actualizează o singură dată pe lună, în prima săptămână, când expiră și turneele mai vechi de 12 luni, cu exceptia TF care expiră după desfășurarea TF din anul următor;
  Turneele B nu se iau în considerare la calcul mediei (medie zero), ci numai pentru punctajul în clasament;

  8. Trofeele AmaTur
  A. Distincțiile de turneu
  Pentru fiecare turneu de categorie B, A sau A+, câștigătorii, precum și locurile 2, 3 și 4 vor primi diplome de merit. Pentru turneele de tip A, câștigătorii vor fi distinși cu titlul de câștigător al turneului AmaTur-[orasul].
  În funcție de posibilitățile organizatorilor se pot acorda cupe, medalii și premii în obiecte. Premierea în bani nu este recomandată, dar poate fi făcută prin intermediul sponsorilor.
  B. Distincțiile circuitului AmaTur
  Pe baza punctajului final se acordă următoarele distincții:
  • Campion AmaTur România – cel mai bine clasat în clasamentul general;
  • Campion județean AmaTur – cel mai bine clasat în clasamentul județean (indiferent de categorie);
  • Campion Junior AmaTur – cel mai bine clasat junior în clasamentul general;
  • Lady AmaTur – cea mai bine clasată fată în clasamentul general;
  • Maestru AmaTur – cel mai bine clasat Old-boys în clasamentul general;
  • Special AmaTur – cel mai bine clasat jucător cu dizabilități în clasamentul general;
  • Globe Trotter AmaTur – jucătorul cu cele mai multe participări la turnee.
  Clasamentul anului în curs se definitivează înainte de disputarea Turneului Final, care este de tip A+, și cu această ocazie se stabilesc Campionii AmaTur din fiecare județ (se premiază cu medalie și diplomă primul clasat din fiecare județ, cu condiția să dețină minim 5 turnee A si A+) în ultimele 12 luni.

  9. Dispoziții finale;
  Prezentul regulament este valabil pentru anul competițional 2017 și intră în vigoare începând cu 1 Ianuarie 2017. În vederea îmbunătățirii condițiilor de concurs, organizatorii își rezervă dreptul de a efectua modificări în prezentul regulament, fara a afecta spiritul competiției. Aceste modificări vor fi efectuate numai după o analiză pe site și vor fi aduse la cunoștința participanților prin internet, la adresa: www.tenisdemasa.ro înaintea intrării în vigoare. Modificările permise nu vor avea caracter retroactiv, deci nu vor putea modifica punctaje, clasamente, situații deja încheiate.
  Ultima editare de marcelgiosan; 18.mai.2017, 09:51.
  Blade: Nittaku Septear; FH: Yasaka Rakza 7 Soft, BH: Xiom Vega Pro

 • #2
  Anexa I - Organigrama AmaTur România

  Comitetul Director AmaTur:
  1. Giosan Marcel ? Coordonator Principal
  2. Gelu Vlădoiu
  3. Aurel Frătea

  Coordonatorii naționali:
  Zona 1 ? Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui:
  Cătălin Cozma
  Dan Chirap
  Zona 2 ? Vrancea, Galați, Brăila, Tulcea, Constanța:
  Aurel Frătea
  Costin Corcoz
  Zona 3? București, Ilfov, Giurgiu, Teleorman:
  Dan Bodeanu
  Mihai Vrânceanu
  Zona 4 ? Ialomița, Călărași, Buzău, Dâmbovița, Prahova:
  Lucian Bozga
  Valentin Soare
  Zona 5 ? Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți:
  Sorin Botirca
  Florin Toma
  Zona 6 ? Brașov,Sibiu, Covasna, Harghita, Mureș:
  Kantor Imre Zoltan
  Gelu Vlădoiu
  Zona 7 ? Caraș Severin, Timiș, Arad, Hunedoara, Bihor:
  Bogdan Roman
  Claudiu Vela
  Zona 8 ? Alba, Cluj, Bistrița, Sălaj, Maramureș, Satu Mare:
  Florin Apian
  Gabriel Gogu

  Comisia de disciplină:

  1. Tokos Pali ? președinte
  2. Gogu Gabriel
  3. Vela Claudiu
  Blade: Nittaku Septear; FH: Yasaka Rakza 7 Soft, BH: Xiom Vega Pro

  Comentariu


  • #3
   Anexa II - Grilele de punctare

   - pe site-ul www.amatur.ro

   Grile de punctare
   Blade: Nittaku Septear; FH: Yasaka Rakza 7 Soft, BH: Xiom Vega Pro

   Comentariu


   • #4
    Anexa III - Formula de calcul a mediei (MP)

    - pe site-ul www.amatur.ro

    MP=(0,75*AA+A)/(NAA+NA)
    unde,
    - A = suma punctelor turneelor A (fără cele mai slabe 2 turnee A);
    - AA = suma punctelor turneelor A+ (fără cele mai slabe 2 turnee A+);
    - NA = numărul turneelor A (maxim 5);
    - NAA = numărul turneelor A+ (maxim 4);
    Ultima editare de FlorinBN; 30.iun.2017, 14:51.
    Blade: Nittaku Septear; FH: Yasaka Rakza 7 Soft, BH: Xiom Vega Pro

    Comentariu


    • #5
     Anexa IV - Taxa de afiliere a turneului

     Se plătește de către organizatori în vederea afilierii turneului la Circuitul AmaTur, cunatumul acesteia fiind următorul:
     • Turnee A+, A, B - 1 leu x număr total de participanți așa cum apare în clasament;
     • Turnee fără taxă - 0 lei.
     Blade: Nittaku Septear; FH: Yasaka Rakza 7 Soft, BH: Xiom Vega Pro

     Comentariu


     • #6
      Anexa V ? Modul de desfășurare al turneelor

      Modul de desfășurare al turneelor va fi prezentat în mai multe variante, iar organizatorul va alege una dintre acestea pe care o prezintă în anunțul turneului.
      Variante de desfășurare a turneelor A si A+:
      Organizatorul va alege o combinație din opțiunile de mai jos pe care o va prezenta în anunțul turneului.
      Daca organizatorii sau jucătorii au alte idei, acestea vor fi prezentate din timp pe forum spre a fi analizate (dezbătute, criticate, polemizate etc).
      Anexa va fi actualizată periodic în funcție de propunerile viabile care mai apar.

      Grupe inferioare:
      1. După locul în clasament, regula șarpelui
      Obs: începând cu poziția a 2-a valorică se pot face permutări în grupe pentru a minimiza numărul de jucători/grupă din aceeași localitate;
      2. După MP, regula șarpelui
      Obs: începând cu poziția a 2-a valorică se pot face permutări în grupe pentru a minimiza numărul de jucători/grupă din aceeași localitate;

      Grupe superioare:
      1. Număr egal de grupe inferioare/superioare
      - după o schemă aleatoare, grupele vor fi formate din câte un loc 1, 2, 3, 4 din grupele inferioare;
      2. Număr diferit de grupe inferioare/superioare
      - jucătorii calificați sunt repartizați după regula șarpelui, cu eventuale permutări astfel încât să nu se reîntâlnească 2 jucători din aceeași grupă;

      Eliminatorii:
      1. Locurile 1 după clasament, locurile 2 (3) se trag la sorți
      Obs:
      a) se va evita reîntâlnirea locurilor 1 și 2 înainte de faza finală prin împărțirea biletelor în două urne (partea inferioară, respectiv superioară a tabloului) și efectuarea extragerii locului 2 în funcție de poziția locului 1 corespondent;
      b) în cazul în care pe tablou nu se completează toate pozițiile de favorit 1, cele care rămân vor fi introduse în urne și trase la sorți, putând fi ocupate de orice loc 2, indiferent de clasament;
      c) dacă printre câștigătorii grupelor superioare se află jucatori noi (fără loc în clasament) vor trage la sorți pozițiile de favorit 1 rămase libere;

      2. Locurile 1 după numărul grupei superioare, locurile 2 (3) se trag la sorți
      Obs:
      a), b) - aceleași ca mai sus;

      3. Locurile 1 după numărul grupei superioare, locurile 2 (3) la fel în ordine inversă
      Obs:
      - trebuie avut grijă ca jucătorii din aceeași grupă să nu se reîntâlnească măcar în primul tur eliminatoriu;
      - regula cu ordinea inversată pe tablou a locurilor 2 nu funcționează pentru orice număr de grupe superioare, respectiv pentru orice dimensiune a tabloului;
      - având în vedere ca permutările (la nevoie) le va face manual organizatorul, pot exista suspiciuni de aranjamente;
      "În funcție de numărul de grupe superioare și de numărul de calificați, poate rezulta un tablou incomplet (de exemplu 24 pe tablou de 32). În acest caz, jucătorii aflați pe primele poziții vor beneficia de 'bye' în primul tur; în funcție de sistemul ales, aceștia pot fi în ordinea clasamentului (cel mai bine clasat pe poziția 1, etc.) sau după numărul grupei superioare câștigate (câștigătorul grupei 1 pe poziția 1, etc.)"
      Blade: Nittaku Septear; FH: Yasaka Rakza 7 Soft, BH: Xiom Vega Pro

      Comentariu


      • #7
       Anexa VII - Definiții

       Organizator Local sau Principal: Persoană care are experiență în organizarea turneelor de tenis de masă, deține sau închiriază un spațiu adecvat pentru desfășurarea turneelor de tenis de masă, răspunde de toată activitatea sportivă, fiscală și sanitară și se supune regulilor corespunzător legale. Vârsta minimă 18 ani.
       Organizatorul Tehnic: Persoană desemnată de organizatorul principal care ajută fără pretenții, răspundere penală sau pecuniară la înscrierea participanților, realizarea grupelor inferioare, superioare, tabloului eliminatoriu și postarea clasamentului. Organizatorul local sau principal poate fi și Organizator Tehnic.
       Coordonator Principal: Persoana care urmărește, îndrumă și coordoneaza activitatea AmaTur, aduce la cunoștinta Comitetului Director orice fel de problemă apărută în cadrul circuitului și care trebuie rezolvată cu celeritate. Își desfășoara activitatea pe baza de voluntariat.
       Comitetul Director: Este format din Coordonatorul Principal și doi Coordonatori Zonali și se ocupă pe bază de voluntariat de bunul mers al competițiilor de tenis de masa organizate de AmaTur România, iar la propunerea/sesizarea Comisiei de Disciplina trebuie să ia măsurile regulamentare.
       Comisia de Disciplina: Este formata dintr-un președinte și doi membri care pe baza de voluntariat veghează la bunul mers al circuitului AmaTur, iar în condițiile de încălcare a Regulamentului AmaTur propune sancțiuni împotriva oricărui membru al circuitului, Organizator sau Coordonator. Întru-cât sancțiunile nu pot fi definite pentru fiecare paragraf din regulament, acestea, în funcție de gravitatea lor pot fi:
       1. Avertisment;
       2. Suspendare;
       3. Orice metodă prin care se restabilește bunul mers pentru desfășurarea competițiilor sportive.
       Coordonatorii Zonali: Persoanele care cunosc problemele comunității, în special în zona de care aparțin. Își desfășoară activitatea pe bază de voluntariat, propun sau revocă, prin vot, orice persoană care nu corespunde activitătii sale. Anual, de regulă înaintea Turneului Final, se întrunesc și supun la vot propunerile de îmbunătațire ale Regulamentului pentru următorul an competițional. Prin excepție, în cursul anului, au dreptul și obligația de a se pronunța, mai ales dacă Comisia de Disciplina sau Comitetul Director nu-și îndeplinesc obligațiile. La orice ședința live sau online participă în mod egal, cu drept de vot individual, toate persoanele (Comitet Director, Comisie de Disciplină și Coordonatori Zonali).
       Ultima editare de marcelgiosan; 18.mai.2017, 08:41.
       Blade: Nittaku Septear; FH: Yasaka Rakza 7 Soft, BH: Xiom Vega Pro

       Comentariu


       • #8
        Anexa VI - Model tip Anunț Turneu

        Turneu A "Cupa ..." - Localitatea, Sâmbătă dd.mm.2017 – O + A

        LOCALITATEA: .....................;
        DATA: Sâmbătă dd.mm.2017;
        CATEGORII: Open + Amatori;
        ORA DE ÎNCEPERE:
        AMATORI - 08.00 - 09.15 – validare înscrieri, la 09.30 încep meciurile;
        OPEN - 13.00 - 13.45 – validare înscrieri, la 14.00 încep meciurile;
        SALA: ........................;
        LOGISTICĂ:...... mese (Butterfly, Donic, Joola, Yasaka, etc.) aprobate ITTF, mingi plastic/celuloid */**/***;
        SPAȚIU DE JOC: ................ mp;
        SUPRAFAȚA DE JOC: Gerflor/Parchet/GraboRocket/Lemn, etc;
        FACILITĂȚI: Vestiare, dușuri, garderobă, etc.;
        ASISTENȚĂ MEDICALĂ: medic/asistent/ambulanță/etc.
        TAXA: adulți .... Lei, copii ... Lei, din care 1 Leu/participant vor fi transferați în contul AmaTur;
        Se asigură: apă plată – 2 litri, etc.;

        MATERIALE DE PREMIERE
        :
        - Amatori: Locurile ... – cupe/medalii/diplome;
        - Open: Locurile ... – cupe/medalii/diplome.

        INSCRIEREA/RETRAGEREA PARTICIPANŢILOR:
        - pe forum sau telefonic;
        - prioritatea la înscriere: primul venit, primul servit;
        - ultima retragere Joi mm.dd.2017, ora 21,00;
        - retragerile înainte de termen vor fi monitorizate: R1;
        - retragerile după termen vor fi penalizate cu 2 puncte: R2;
        - absenții vor fi penalizați cu 3 puncte N;
        - organizatorii își rezervă dreptul de a refuza personele care au creat probleme referitoare la abateri regulamentare sau de natură a împiedica sub orice formă bunul mers al competiției (atitudine necuviincioasă, nemotivați, retrageri multiple, etc.);

        SISTEMUL DE JOC:
        Amatori
        - Participă orice jucător amator cu MP mai mică de 20;
        - Număr maxim de participanţi: ...;
        - Se joacă în sistemul cel mai bun din 5 seturi (3/5);
        - Grupe inferioare de câte 6 jucători după regula şarpelui cu eventuale modificări funcţie de localităţi (locul 1 nu se schimbă) – se califică primii 4;
        - Capi de serie grupe inferioare – conform MP/Clasament;
        - Grupe superioare de câte 3/4 jucători – se califică primii 2;
        - Capi de serie grupe superioare – conform rezultate grupe inferioare;
        - Schemă de joc - grupe superioare: regula șarpelui/.............;
        - Tablou eliminatoriu de 16, 32, 64;
        - Ordine favoriți eliminatorii – conform număr de ordine grupe superioare;
        - Locurile II se împart în două urne (partea inferioară, respectiv superioară a tabloului, astfel încât locurile 1 şi 2 dintr-o grupă superioară să nu se întâlnească decât în finală) şi vor fi trase la sorţi de către cel mai tânăr participant la turneul Amatori;
        Open
        - Participă jucătorii cu MP mai mare sau egală cu 20 precum si jucătorii din categoria imediat inferioară (Avansați cu MP 10÷20 - care sunt rugați să-şi anunțe optiunea la OPEN), în limita locurilor disponibile;
        - Număr maxim de participanţi: ...;
        - Se joacă în sistemul cel mai bun din 5 seturi (3/5);
        - Grupe inferioare de câte 6 jucători după regula şarpelui cu eventuale modificări funcţie de localităţi (locul 1 nu se schimbă) – se califică primii 4;
        - Capi de serie grupe inferioare – conform MP/Clasament;
        - Grupe superioare de câte 3/4 jucători – se califică primii 2;
        - Capi de serie grupe superioare – conform rezultate grupe inferioare;
        - Schemă de joc - grupe superioare: regula șarpelui/....;
        - Tablou eliminatoriu de 16, 32, 64;
        - Ordine favoriți eliminatorii – conform număr de ordine grupe superioare;
        - Locurile II se împart în două urne (partea inferioară, respectiv superioară a tabloului, astfel încât locurile 1 şi 2 dintr-o grupă superioară să nu se întâlnească decât în finală) şi vor fi trase la sorţi de către cel mai tânăr participant la turneul Open;

        MASĂ PRÂNZ:
        ..........................;

        ORGANIZATORI:
        - .........................., tel. .................;
        - .........................., tel. .................;
        ORGANIZATOR TEHNIC:
        - .........................., tel. .................;

        ECHIPAMENT:
        La turneu va fi prezent ....................;

        SPONSORI:
        - .................................................;

        Notă:
        În cazul turneelor A+ la fiecare categorie prioritatea la înscriere este dată de Clasament;
        În cazul în care la o categorie rămân locuri libere, ele pot fi ocupate de către doritorii de la categoria imediat inferioară;
        Blade: Nittaku Septear; FH: Yasaka Rakza 7 Soft, BH: Xiom Vega Pro

        Comentariu


        • #9
         Revizia 1 a Regulamentului AmaTur 2017

         Se suspendă penalizarea R1, care rămâne sub formă de monitorizare, urmând ca în termen de 6 luni să reanalizăm problema retragerilor.

         Art. 4.4 din Regulament se modifică astfel: (modificările sunt colorate cu roșu)

         4.4. Înscrierea jucătorilor
         4.4.1. Înscrierea în circuit
         - înscrierea participanților noi în circuit se poate face direct prin înscrierea la oricare din turneele B sau A organizate în cursul anului. Participantul trebuie să transmită datele necesare înregistrării: nume, prenume, localitatea de domiciliu, județul și categoria la care dorește să fie înscris (conform anunțului postat de organizator);
         - în situația în care participantul nu specifică la ce categorii se înscrie, acesta va fi înscris din oficiu unde sunt locuri disponibile, la aprecierea organizatorului, categoriile putând fi completate ulterior, la cerere.
         4.4.2. Retragerea jucătorilor pe forum:
         - retragerea jucătorilor de la turneele la care s-au înscris se poate face astfel:
         a. retragere înainte de termen (R1);
         b. retragere după termen (R2);
         c. absență nemotivată (N);
         - termenul limită de retragere de la un turneu, Joi ora 21.00;
         4.4.3 Penalizarea jucătorilor:
         - retragerea jucătorilor înainte de termen ? 0 puncte;
         - retragerea jucătorilor după termen ? 2 puncte;
         - absența nemotivată ? 3 puncte;
         - se suspendă automat pe o perioadă de trei luni jucătorul care acumulează minim 6 puncte de penalizare;
         - punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 12 luni de la data turneului la care s-au acordat;
         - monitorizarea retragerilor și absențelor de la turneele AmaTur se va face de către Coordonatorii AmaTur, astfel:
         Zona 1 și Zona 2 ? Marcel Giosan;
         Zona 3 și Zona 4 ? Mihai Vrânceanu;
         Zona 5 și Zona 6 ? Pali Tokos;
         Zona 7 și Zona 8 ? Claudiu Vela;
         - punctele de penalizare vor apărea în pagina personală a fiecărui participant din circuit de pe site-ul www.amatur.ro, rubrica Clasament, iar mențiunile R1 ? Retras în termen, R2 ? Retras după termen și N ? Nemotivat vor apărea în profilul participanților care au cont pe forumul www.tenisdemasa.ro, ca măsură alternativă de evidență;
         - nu se penalizează retragerile de pe lista de așteptare;
         - organizatorul tehnic trebuie să facă în termen de maxim 48 de ore de la terminarea turneului, în postul rezervat clasamentului una din următoarele mențiuni: nu sunt jucători nemotivați sau numele și prenumele jucătorilor nemotivați;
         - eventualele contestații se vor soluționa de către Comisia de disciplină.
         Blade: Nittaku Septear; FH: Yasaka Rakza 7 Soft, BH: Xiom Vega Pro

         Comentariu


         • #10
          Revizia 2 a Regulamentului AmaTur 2017

          Articolele 2, 4 și 5 din Regulamentul Amatur 2017 se modifică astfel: (colorat cu roșu - nou, colorat cu albastru - abrogat)

          2. Participanții la circuit
          Clasificare jucători
          2.1. Categoria „Open”:
          „Elite” - toți participanții cu media mai mare de 27 și toți participanții legitimați în divizia B, indiferent de medie (inclusiv fetele);
          „Open” - toți participanții cu media cuprinsă între 20 și 26,99 inclusiv;
          2.2. Categoria "Amatori":
          „Avansați” - toți participanții cu media cuprinsă între 10 și 19,99 inclusiv;
          „Începători” - toți participanții cu media de până la 9,99 inclusiv.

          4.1.2. Jucătorii activi legitimați în divizia B pot participa în circuitul AmaTur, la prima participare numai la categoria Elite, sau Open/Elite și începînd cu a doua participare acolo unde-i recomandă media. În cazul jucătorilor legitimați în diviziile inferioare din străinătate participarea acestora în circuit va trebui aprobată de Comitetul Director.

          4.1.5.Participanții cu drept de joc în circuitul AmaTur se pot înscrie la categoria din care fac parte, conform mediei deținute, sau la categoria imediat superioară, în ordinea înscrierilor confirmate de participant pe forum și nu se admit înscrieri din oficiu, excepție de la această regulă se face numai la turneele A+ unde înscrierea/participarea se face în funcție de clasament, prioritate având cei din categoria respectivă, așa cum sunt menționați la art. 2 sau în cazul wild-cardurilor oferite de organizator;

          4.4.2. Retragerea jucătorilor pe forum:
          - retragerea jucătorilor de la turneele la care s-au înscris se poate face astfel:
          a. retragere înainte de termen (R1);
          b. retragere după termen (R2);
          c. absență nemotivată (N);
          - termenul limită de retragere de la un turneu, Joi ora 21.00;
          - retragerea trebuie să apară explicit pe forum până la ora limită, responsabilitatea de a verifica acest lucru revine strict persoanei care se retrage;

          5.3.3 Organizarea turneelor tip A+.
          Se organizează în săli spațioase, care permit desfășurarea turneului pe minim 20 de mese.
          Fiind turnee cu participare națională, organizatorii vor avea în vedere posibilitățile de cazare, de masa și de petrecere a timpului liber al participanților.
          În situația depășirii numărului de locuri rezervat turneului, prioritate au jucătorii din categoria respectivă, în ordinea clasamentului.
          Turneele A+ se desfășoară pe patru categorii, după cum urmează:
          Elite, Open, Avansați și Începători.
          Înscrierile la turneele A+ se vor face pe liste comune Elite + Open, respectiv Avansați + Începători, stabilirea locurilor Elite/Open și Avansați/Începători urmând să se definitiveze Joi seara, după închiderea înscrierilor, în funcție de numărul jucătorilor înscriși la fiecare categorie. Pentru realizarea grupelor complete de 6 jucători la categoria superioară se va putea face transferul a maxim 5 jucători de la categoria inferioară, fie la cererea acestora, fie în ordinea MP-ului. În cazul în care nu există minim 18 jucători la o subcategorie, turneul se va desfășura amestecat Elite+Open, sau Avansați+Începători.


          Modificările intră în vigoare începând cu 1 Martie 2017!
          Blade: Nittaku Septear; FH: Yasaka Rakza 7 Soft, BH: Xiom Vega Pro

          Comentariu


          • #11
           Revizia 3 a Regulamentului AmaTur 2017

           Analizând problemele apărute la Turneele A+ de anul acesta Comisia de Disciplină și Comitetul Director, în asentimentul majorității Coordonatorilor AmaTur, au hotărât preluarea organizării tehnice a turneelor A+ de către AmaTur România, similar cu modul de organizare a Turneului Final.
           Astfel, se modifică art. 5.3.3 după cum urmează:

           5.3.3 Organizarea turneelor tip A+.
           Se organizează în săli care permit desfășurarea turneului pe minim 20 de mese, pentru un minim de 120 + 60 participanți, în condițiile nedepășirii sub nici o formă a unui număr de 6 jucători la masă în grupele inferioare. La turneele A+ nu se acceptă sistemul de joc cu grupe inferioare de 4 jucători.
           Condițiile de desfășurare a turneelor A+ vor trebui omologate de către Comitetul Director AmaTur, înainte de postarea turneului pe forum, acestea fiind standardizate în funcție de tipul de sală de sport avută la dispoziție.
           Numărul maxim de mese ce pot fi amplasate într-o sală de sport se stabilește astfel:
           Sală Polivalentă - maxim 20 mese;
           Sală de sport tip Năstase cu 2 rânduri de scaune - maxim 16 mese;
           Sală de sport tip Năstase fără tribune - maxim 12 mese;
           În cazul în care organizatorii nu au la dispoziție o sală polivalentă, pentru asigurarea numărului minim de locuri/mese se pot folosi două săli de capacitate mai mică sau se pot organiza categoriile în două zile consecutive.
           Pentru asigurarea fluenței de desfășurare a concursului, organizatorul local va solicita ajutorul tehnic a cel puțin doi Coordonatori AmaTur sau Organizatori AmaTur cu experiență pentru organizarea tehnică a celor 4 categorii.
           Fiind turnee cu participare națională, organizatorii vor avea în vedere posibilitățile de cazare, de masa și de petrecere a timpului liber al participanților.
           În situația depășirii numărului de locuri rezervat turneului, prioritate au jucătorii din categoria respectivă, în ordinea clasamentului.
           Turneele A+ se desfășoară pe patru categorii, după cum urmează:
           Elite, Open, Avansați și Începători.
           Înscrierile la turneele A+ se vor face pe liste comune Elite + Open, respectiv Avansați + Începători, stabilirea locurilor Elite/Open și Avansați/Începători urmând să se definitiveze Joi seara, după închiderea înscrierilor, în funcție de numărul jucătorilor înscriși la fiecare categorie. Pentru realizarea grupelor complete de 6 jucători la categoria superioară se va putea face transferul a maxim 5 jucători de la categoria inferioară, fie la cererea acestora, fie în ordinea MP

           Se adaugă la Regulamentul AmaTur 2017, Anexa VII - Definiții (Postul #.
           Blade: Nittaku Septear; FH: Yasaka Rakza 7 Soft, BH: Xiom Vega Pro

           Comentariu


           • #12
            Lista fetelor autorizate valabila pana in 30 septembrie 2017.

            Comentariu


            • #13
             Lista fetelor autorizate valabila pana in 31 martie 2018.

             Comentariu


             • #14
              Se poate organiza si la Sannicolau Mare / Timis turneu AmaTur? ! Avem sala de sport !

              Postat în original de marcelgiosan Vezi post
              Analizând problemele apărute la Turneele A+ de anul acesta Comisia de Disciplină și Comitetul Director, în asentimentul majorității Coordonatorilor AmaTur, au hotărât preluarea organizării tehnice a turneelor A+ de către AmaTur România, similar cu modul de organizare a Turneului Final.
              Astfel, se modifică art. 5.3.3 după cum urmează:

              5.3.3 Organizarea turneelor tip A+.
              Se organizează în săli care permit desfășurarea turneului pe minim 20 de mese, pentru un minim de 120 + 60 participanți, în condițiile nedepășirii sub nici o formă a unui număr de 6 jucători la masă în grupele inferioare. La turneele A+ nu se acceptă sistemul de joc cu grupe inferioare de 4 jucători.
              Condițiile de desfășurare a turneelor A+ vor trebui omologate de către Comitetul Director AmaTur, înainte de postarea turneului pe forum, acestea fiind standardizate în funcție de tipul de sală de sport avută la dispoziție.
              Numărul maxim de mese ce pot fi amplasate într-o sală de sport se stabilește astfel:
              Sală Polivalentă - maxim 20 mese;
              Sală de sport tip Năstase cu 2 rânduri de scaune - maxim 16 mese;
              Sală de sport tip Năstase fără tribune - maxim 12 mese;
              În cazul în care organizatorii nu au la dispoziție o sală polivalentă, pentru asigurarea numărului minim de locuri/mese se pot folosi două săli de capacitate mai mică sau se pot organiza categoriile în două zile consecutive.
              Pentru asigurarea fluenței de desfășurare a concursului, organizatorul local va solicita ajutorul tehnic a cel puțin doi Coordonatori AmaTur sau Organizatori AmaTur cu experiență pentru organizarea tehnică a celor 4 categorii.
              Fiind turnee cu participare națională, organizatorii vor avea în vedere posibilitățile de cazare, de masa și de petrecere a timpului liber al participanților.
              În situația depășirii numărului de locuri rezervat turneului, prioritate au jucătorii din categoria respectivă, în ordinea clasamentului.
              Turneele A+ se desfășoară pe patru categorii, după cum urmează:
              Elite, Open, Avansați și Începători.
              Înscrierile la turneele A+ se vor face pe liste comune Elite + Open, respectiv Avansați + Începători, stabilirea locurilor Elite/Open și Avansați/Începători urmând să se definitiveze Joi seara, după închiderea înscrierilor, în funcție de numărul jucătorilor înscriși la fiecare categorie. Pentru realizarea grupelor complete de 6 jucători la categoria superioară se va putea face transferul a maxim 5 jucători de la categoria inferioară, fie la cererea acestora, fie în ordinea MP

              Se adaugă la Regulamentul AmaTur 2017, Anexa VII - Definiții (Postul #.

              Comentariu


              • #15
               Se poate. Vorbim sambata viitoare, la Arad.

               Comentariu

               Cine a citit topicul
               Procesare...
               X