Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Regulament AmaTur 2018

Adună
Acest topic este închis
X
X
Adună
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
 • Filtrează
 • Ora
 • Arată
Curăță tot
postări noi

 • Regulament AmaTur 2018

  Regulamentul Circuitului Individual de Tenis de Masă AmaTur România 2018

  1. Circuitul AmaTuR

  Denumirea oficială a circuitului este AmaTur România.
  Circuitul este alcătuit dintr-un lanț de turnee de tenis de masă, organizate pe întreaga durată a anului, în mai multe localități ale țării și pe mai multe nivele de reprezentare - locale, zonale și naționale, încheindu-se cu TurneulCampionilor, programat la începutul lunii Noiembrie.
  Circuitul urmărește atragerea iubitorilor tenisului de masă, simpli pasionați sau foști sportivi de performanță care doresc să-l practice în mod organizat, la nivel local sau național. Totodată, creează posibilitatea unor întâlniri ale celor mai buni participanți amatori cu jucători legitimați de nivel apropiat.
  Circuitul este organizat de AmaTur România, prin Coordonatorii naționali. La turnee poate participa însă, cu drepturi depline, orice persoană legitimată sau nelegitimată, care are statut de jucător amator sau avansat, așa cum sunt definiți la cap. 2.

  2. Participanții la circuit

  Clasificare jucători
  2.1.Categoria „Open”:
  „Elite”- toți participanții cu media mai mare de 30;
  „Open”- toți participanții cu media cuprinsă între 20 și 29,99 inclusiv;
  2.2.Categoria "Amatori":
  „Avansați” - toți participanții cu media cuprinsă între 10 și 19,99 inclusiv;
  „Începători”- toți participanții cu media de până la 9,99 inclusiv.

  3. Turnee
  3.1.Clasificarea turneelor
  În funcție de importanță, turneele se pot organiza pe patru categorii:
  Turnee tip B - turneu de nivel local, județean;
  -scopul turneelor B este de a atrage participanți noi din localitate și din zonele apropiate, de familiarizare cu fenomenul AmaTur, de inițiere pentru nou-intrați, de antrenament pentru cei experimentați. Pot participa jucători din toată țara, dar în mod prioritar trebuie urmărită participarea jucătorilor locali.
  -o dată pe an, în fiecare județ se poate programa un turneu B cu participare exclusiv județeană, pentru stabilirea unui Campion Județean.
  -o dată pe an, se pot programa în toată țara turnee B afiliate unui eveniment global (WTTD) la care AmaTur poate acorda unele bonificații: taxă de afiliere zero, diplome și afișe oferite organizatorilor, grilă de punctare mărită cu 2 puncte pentru toți participanții, sponsorizări - după posibilități;
  Turnee tip A - aproximativ 90 de turnee denivel regional, național;
  -se urmărește atragerea participanților din întreaga țară, dar preponderent din regiunea în care se desfășoară și din regiunile apropiate;
  Turnee tip A+ Regionale - 8 turnee cu caracter regional organizate în aceiași zi, în opt centre din țară, corespunzătoare celor 8 zone AmaTur. Cu acordul organizatorilor implicați se pot comasa două Turnee A+ Regionale, în situația în care nu se preconizează înscrieri suficiente.
  -scopul turneelor A+ regionale este de a da șansa participării la un turneu A+ și jucătorilor care, din diferite motive, nu pot participa la turneele A+ naționale.

  Turnee tip A+ Naționale
  - 5 turnee cu caracter național;
  -scopul turneelor A+ este de a apropia jucătorii cei mai buni din circuit, pentru stabilirea unei ierarhii cât mai corecte. Locul de organizare a acestor turnee va ține cont în mod obligatoriu de criteriul geografic, astfel încât pe parcursul unui an se va organiza câte un turneu A+ prin rotație în una din cele două zone învecinate (1-2, 3-5, 4-6, 7-; Turneele B, A și A+ sunt deschise participării oricărui doritor care se încadrează în categoria valorică anunțată, fără restricții de ordin geografic (excepție A+ Regional, Campionat Județean), vârstă, naționalitate sau cetățenie, în limita locurilor puse la dispoziție de organizator.
  3.2.Calendarul competițional

  -fiecare localitate are dreptul să organizeze un număr maxim de 3 turnee A, cu excepția localităților Oradea (2/sală specializată) și București unde se pot organiza 6. În condițiile în care sunt locuri libere în calendar se poate discuta cu coordonatorul zonal care supune la vot suplimentarea turneelor A.

  -la începerea fiecărui sezon competițional, Coordonatorii AmaTur stabilesc împreună cu organizatorii locali datele de disputare ale turneelor de tip A și A+, ținând cont de împărțirea geografică și disponibilitatea organizatorilor și le publică pe site. Grila poate fi completată cu turnee A pe parcursul anului, în acord cu organizatorii AmaTur. Anunțurile de turneu se pot face după apariția acestora în calendarul 2018.

  -se pot programa turnee B în aceeași zi cu un turneu A, la o distanță de minim 100 km;
  -se pot programa turnee A în aceeași dată, dacă distanța între orașe depășește 300 km;
  -NU se pot programa turnee A la aceeași dată cu turneul A+;

  -se pot programa turnee B la aceeași dată cu turnee A+, cu condiția ca distanța să fie de minim 300 km și cu aprobarea coordonatorului național responsabil de zona respectivă care în prealabil se consultă cu organizatorul turneului A+;

  -eventualele excepții doar cu acceptul organizatorilor implicați și cu aprobarea Comitetului Director.

  -turneele pentru începători (MP maxim 9,99) nu sunt condiționate de aceste distanțe.


  4. Organizarea turneelor și dreptul de participare

  4.1.Participanții

  4.1.1.Jucătorii legitimați într-o divizie superioară diviziei B (divizia A și SuperLigă, băieți sau fete) pot participa în circuitul AmaTur imediat după ce fac dovada că au retrogradat și/sau nu mai sunt legitimați în diviziile superioare, iar acceptul de intrare în această competiție va fi verificat și acordat de către Comitetul Director AmaTur;
  Pentru a se evita posibilitatea de joc a eventualilor jucători ce doresc să participe numai pe perioada de vacanță se va interzice a doua participare de acest gen pe o perioadă de doi ani de la data ultimei activități în divizia A sau SL;
  4.1.2.Jucătorii activi legitimați în divizia B pot participa în circuitul AmaTur, la prima participare numai la categoria Elite, sau Open/Elite și începînd cu adoua participare acolo unde-i recomandă media. În cazul jucătorilor legitimați în diviziile inferioare din străinătate participarea acestora în circuit va trebui aprobată de Comitetul Director.
  4.1.3.Orice organizator poate organiza competiții de tip Masters cu concurenți din toate categoriile, inclusiv jucători profesioniști (Div. A și SuperLigă), cu condiția ca acestea să nu afecteze buna desfășurare a turneului de bază, acestea nefiind punctate în clasamentul AmaTur;

  4.1.4.Pentru stabilirea categoriei valorice, jucătorul care nu figurează în clasamentul AmaTur, se repartizează astfel:
  -dacă provine din rândul foștilor legitimați prima participare va fi la categoria "Open", după care media obținută va avea efect de repartiție;
  -dacă se poate determina că deși este un jucător nou provine din rândul Open-iștilor (cazul unei perioade expirate din clasament - peste 12 luni), prima participare va fi la categoria "Open", după care media obținută va avea efect de repartiție, iar pentru determinarea acestor diferențe, organizatorul trebuie să țină cont de specificațiile din clasamentul general, unde fiecare participant are simbolul "O" sau "A", cu mențiunea că există varianta/posibilitatea ca un jucător de Open să dețină media zero (urmează prima participare la un turneu de categoria A sau A+);

  -toți ceilalți participanți, la prima participare pot opta pentru orice categorie;

  -la turneele B, organizatorul are dreptul să modifice media jucătorilor cu MP=0 în funcție de valoarea apreciată a acestora, pentru a evita situațiile când un jucător valoros care nu participă la Turnee A este repartizat pe ultima poziție în grupa inferioară;
  4.1.5.Participanții cu drept de joc în circuitul AmaTur se pot înscrie la categoria din care fac parte, conform mediei deținute, sau la categoria imediat superioară, în ordinea înscrierilor confirmate de participant pe forum și nu se admit înscrieri din oficiu, excepție de la această regulă se face numai laturneele A+ unde înscrierea/participarea se face în funcție de clasament, prioritate având cei din categoria respectivă, așa cum sunt menționați la art. 2 sau în cazul wild-cardurilor oferite de organizator;
  4.2.Organizatorii turneelor
  Organizatorii turneelor trebuie să aibă vârsta de minim 18 ani și răspund în toate privințele de buna organizare a turneelor: relația cu autoritățile locale, închirierea sălii, oferte pentru masă, cazare, asigurarea condițiilor optime de joc.
  Alte condiții administrative: organizatorul local va asigura amenajarea corespunzătoare a sălii (mese, despărțitoare, mingi, căldură, lumină în sală). Organizatorul va face tot posibilul pentru a asigura asistența medicală pe parcursul desfășurării turneului, apelând la un cadru medical din baza de date AmaTur care participă la turneu (acesta fiind scutit de la plata taxei de participare) căruia îi va pune la dispoziție o trusă medicală cu dotări minimale. Cadrului medical îi revine responsabilitateade a apela serviciul de urgență 112 în cazul unor urgențe medicale, atunci când acest lucru se impune. Taxa de afiliere a turneului în cuantumul prevăzut în Anexa IV se transferă încontul AmaTur în termen maxim de 7 zile. În cazul depășirii termenului de plată de 30 zile Comitetul Director poate lua în discuție retragerea dreptului de a organiza competiții pe o perioadă determinată (maxim 3 luni). Comitetul Director poate retrage/prelungi suspendarea la termen în cazul îndeplinirii/neîndeplinirii obligațiilor restante.
  Turneele B pot fi organizate de un participant cu cunoștințe minime de organizare. Programarea turneelor B se face cu acordul coordonatorilor naționali responsabili pentru cele 8 zone și se anunță intenția de organizare, OBLIGATORIU, în secțiunea aferentă fiecărei zone.

  Turneele A pot fi organizate de persoane cu experiență, care cunosc modul de desfășurare și cu abilități organizatorice. Programarea turneelor A se face prin înregistrarea în calendarul AmaTur cu girul unui Coordonator Național.
  La cerere, organizatorii locali pot fi asistați de unul dintre coordonatorii circuitului AmaTur România, atât pentru organizarea administrativă, cât și pentru partea tehnică a concursului.
  Turneele A+ sunt organizate de coordonatorii circuitului Amatur România responsabili cu zona în care se organizează turneul, în colaborare cu organizatorul local.
  Turneul Campionilor este organizat de către toți Coordonatorii circuitului AmaturRomânia, în colaborare cu organizatorul local.
  În condițiile în care organizatorul, oricărei competiții, dorește să aibă invitați speciali (participanți), acesta are dreptul să acorde câte două Wild Card-uripentru fiecare categorie (Elite, Open, Avansați, Începători).
  4.3.Anunțurile de turneu
  Turneele tip B, A, A+ trebuie să fie anunțate pe site printr-un topic separat, cu minim o săptămână înainte de data evenimentului, dar nu mai devreme de 30 zile, iar Moderatorii le vor urca în zona de "subiecte importante" în ordinea priorității A+, A, B;
  Anunțurile turneelor se vor face conform Anexei VI.

  4.4.Înscrierea jucătorilor
  4.4.1.Înscrierea în circuit
  -înscrierea participanților noi în circuit se poate face direct prin înscrierea la oricare din turneele B sau A organizate în cursul anului. Participantul trebuie să transmită datele necesare înregistrării: nume, prenume, localitatea de domiciliu, județul și categoria la care dorește să fie înscris (conform anunțului postat de organizator);
  -în situația în care participantul nu specifică la ce categorii se înscrie, acesta va fi înscris din oficiu unde sunt locuri disponibile, la aprecierea organizatorului, categoriile putând fi completate ulterior, la cerere.
  4.4.2.Retragerea jucătorilor pe forum:
  -retragerea jucătorilor de la turneele la care s-au înscris se poate face astfel:

  a.retragere înainte de termen;

  b.retragere după termen (R2);

  c.absență nemotivată (N);

  -termenul limită de retragere de la un turneu este postat în anunțul turneului și trebuie să fie cu 36 de ore înainte de începerea turneului (Joi, ora 21:00 pentru turneele care încep Sâmbătă la ora 09:00);

  -retragerea trebuie să apară explicit pe forum până la ora limită, responsabilitatea de a verifica acest lucru revine strict persoanei care se retrage;
  4.4.3.Penalizarea jucătorilor:
  -retragerea jucătorilor înainte de termen – 0 puncte;
  -retragerea jucătorilor după termen – 2 puncte;
  -absența nemotivată – 3 puncte;

  -se suspendă automat pe o perioadă de trei luni jucătorul care acumulează minim 6 punctede penalizare (suspendarea începe din momentul constatării).
  -punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 12 luni de ladata turneului la care s-au acordat.
  -monitorizarea retragerilor și absențelor de la turneele AmaTur se va face decătre Coordonatorii AmaTur.
  -punctele de penalizare vor apărea în pagina personală a fiecărui participant din circuit de pe site-ul
  www.amatur.ro, rubrica Clasament, iar mențiunile R2 –Retras după termen și N – Nemotivat vor apărea în profilul participanților care au cont pe forumul www.tenisdemasa.ro, ca măsură alternativă de evidență;
  -nu se penalizează retragerile de pe lista de așteptare;
  -organizatorul tehnic trebuie să facă în termen de maxim 48 de ore de la terminarea turneului, în postul rezervat clasamentului una din următoarele mențiuni: nu sunt jucători nemotivați sau numele și prenumele jucătorilor nemotivați;

  -eventualele contestații se vor soluționa de către Comitetul Director.


  5. Desfășurarea turneelor
  Pentru a respecta caracterul de competiție de masă, fiecare participant va avea dreptul la un număr de minim 5 meciuri în cadrul turneelor A și A+. (cu excepția cazurilor de imposibilitate, dar nu mai puțin de 4 meciuri);
  5.1.Numărul de grupe și repartizarea jucătorilor se va face în conformitate cu Anexa V. Organizatorul stabilește numărul de grupe inferioare în funcție denumărul disponibil de mese și de numărul de participanți. Pentru un număr de 6 participanți/masă se recomandă ca numărul de mese să fie egal cu numărul grupelor, iar în cazul grupelor de 7 participanți se recomandă două mese/grupă. În cazul desfășurării unei grupe inferioare de 7 la o singură masă participantul are dreptul să refuze participarea (fără a fi penalizat) dacă în anunțul turneului nu s-a specificat acest lucru;
  5.2.Sistemul de joc pentru turneele A si A+
  Sistemul de joc este împărțit în 3 faze distincte:
  Faza I (de masă): grupe de câte 4, 5, 6 sau 7 participanți, din care se califică în turul II cel puțin jumătate (excepție grupele de 4); numărul celor calificați trebuie să permită continuarea turneului în grupe de 3 sau 4.

  Faza II-a (superioară): grupe de câte 3 sau 4 participanți, din care se califică în turul III cel puțin jumătate, numărul jucătorilor calificați trebuie să poată permite continuarea turneului în sistem eliminatoriu, pe cheie de 16, 24, 32, 48, 64; în variantele 24, 48 câștigătorii grupelor vor intra direct în turul II eliminatoriu.
  Faza III-a (eliminatorie): se încheie cu stabilirea unui câștigător, a unui loc II și a unuia sau două locuri III; departajarea locurilor III și IV se face numai dacă organizatorul local stabilește acest pas. După faza I, organizatorul local poate opta pentru turnee paralele de consolare sau pe categorii, fără ca aceste turnee să împiedice buna desfășurare a turneului principal. Numărul minim de participanți la un turneu paralel este de 10. Organizatorul poate decide dacă după faza a I-a se trece direct în faza a III-a, adică fără grupe superioare, iar pentru aceasta va anunța în topic-ul turneului modul dedesfășurare a sistemului de joc.
  5.3.Organizarea turneelor
  -categoria unui turneu nu se poate modifica în funcție de numărul jucătorilor înscriși;
  5.3.1.Organizarea turneelor de tip B
  -număr minim de mese: 2;

  -număr minim de participanți 10 și se punctează conform grilei de punctaj;
  -o categorie (O/A amestecat), două categorii (Î/A și O/E), trei categorii (Î, Ași O, sau Î/A, O și E), sau patru categorii (Î, A, O și E) pentru derularea unei categorii este nevoie de minim un jucător care se încadrează în categorie, iar punctajul se face conform grilei de punctaj superioare;
  -nu se acceptă folosirea
  sistemului cu grupe inferioare amestecat, din care o parte se califică la Open, altă parte la Amatori.
  5.3.2.Organizarea turneelor tip A și A+ Regional
  Se organizează în săli cu minim 12 mese, pentru un număr de minim 72 participanți. Numărul maxim de participanți trebuie corelat cu numărul de mese, fără a depăși 7 jucători la o masă sau, în cazuri extreme, se poate desfășura cu trei grupe de 6 la două mese; la alegerea modului de joc trebuie să se țină cont de timpul maxim disponibil și de capacitatea sălii, pentru a evita prelungirea la ore târzii a turneelor, sau așteptarea între partide nejustificată. Turneele A se desfășoară pe două, trei sau patru categorii, după cum urmează:
  1. Open și Amatori;
  2. Open, Avansați și Începători;
  3. Elite, Open și Amatori;
  4. Elite, Open, Avansați și Începători.

  În situația unui număr mai mic de înscrieri, se pot desfășura pe o singură categorie (Începători/Avansați, Open/Elite);
  5.3.3.Organizarea turneelor tip A+.
  Se organizează în săli care permit desfășurarea turneului pe minim 20 de mese, pentru un minim de 120 + 60 participanți, în condițiile nedepășirii sub nici o formă a unui număr de 6 jucători la masă în grupele inferioare. La turneele A+ nu se acceptă sistemul de joc cu grupe inferioare de 4 jucători. Condițiile de desfășurare a turneelor A+ vor trebui omologate de către Comitetul Director AmaTur, înainte de postarea turneului pe forum, acestea fiind standardizate în funcție de tipul de sală de sport avută la dispoziție. Numărul maxim de mese ce pot fi amplasate într-o sală de sport se stabilește astfel:
  Sală Polivalentă - maxim 20 mese;
  Sală de sport tip Năstase cu 2 rânduri de scaune - maxim 16 mese;
  Sală de sport tip Năstase fără tribune - maxim 12 mese;
  În cazul în care organizatorii nu au la dispoziție o sală polivalentă, pentru asigurarea numărului minim de locuri/mese se pot folosi două săli de capacitate mai mică sau se pot organiza categoriile în două zile consecutive. Pentru asigurarea fluenței de desfășurare a concursului, organizatorul local va solicita ajutorul tehnic a cel puțin doi Coordonatori AmaTur sau Organizatori AmaTur cu experiență pentru organizarea tehnică a celor 4 categorii. Fiind turnee cu participare națională, organizatorii vor avea în vedere posibilitățile de cazare, de masă și de petrecere a timpului liber al participanților. În situația depășirii numărului de locuri rezervat turneului, prioritate au jucătorii din categoria respectivă, în ordinea clasamentului. Turneele A+ se desfășoară, obligatoriu, pe patru categorii, după cum urmează: Elite,Open, Avansați și Începători.
  5.4.Clasamentul turneului

  5.4.1.După încheierea turneului, organizatorul va posta pe site lista cu participanții prezenți la sală, rezultatele grupelor inferioare, grupelor superioare, tabloului eliminatoriu și clasamentul detaliat pentru fiecare categorie, iar la finalul clasamentului se trec și persoanele care s-au retras și/sau au lipsit nemotivat.
  5.4.2.Transmiterea datelor
  Pentru ușurința centralizării datelor, organizatorii trebuie să transmită rezultatele în formatul anunțat prin site-ul www.amatur.ro, a se vedea încadrarea în grila de punctaj din clasament. Pe baza clasamentului anunțat de organizatorul turneului, precum și în funcție de importanța turneului și de categoria la care a participat, fiecare concurent vaprimi un număr de puncte. Punctajul oferit câștigătorului turneului de consolare (în cazul în care se organizează) este egal cu cel al primului loc necalificat din grupele superioare. Grilele de punctare pot fi consultate pe www.amatur.ro.

  6. Regulamentul

  6.1.Regulamentul de joc

  Turneele AmaTur au ca principiu de bază respectarea și încurajarea fair-play-ului participanților.
  Jocurile din turneele AmaTur vor respecta regulamentul de joc aprobat de I.T.T.F. și F.R.T.M.
  În același timp, în spirit de fair-play, în situațiile în care din motive tehnice nu pot fi luate decizii conform regulamentului, se va acorda credit jucătorului.
  Jocurile se pot disputa fără arbitru, scorul poate fi ținut de către jucători. La cererea unuia dintre jucători, organizatorul va numi un arbitru dintre participanții care asistă la joc.
  6.1.1.Paleta
  Paleta poate avea orice mărime, formă sau greutate, dar “lama” trebuie să fie plată și rigidă.
  Partea paletei folosită pentru a lovi mingea, va fi acoperită cu cauciuc simplu, cu cauciuc cu zimții spre exterior, sau cauciuc “sandwich” cu zimții spre exterior sau spre interior cu condiția de a fi pe lista fețelor omologate ITTF. Orice strat din componența paletei și orice strat de material acoperitor sau adeziv, folosit pentru a lovi mingea, va avea continuitate și va fi de grosime egală. Suprafața materialului de acoperire a fețelor paletei, trebuie să fie mată, de culoare roșu aprins pe o parte și neagră, pe cealaltă parte. Cele două culori vor fi obligatorii și pentru cazul când una dintre cele două fețe nu este acoperită. În caz de nemulțumire sau reclamații, organizatorul va decide, respectiv va lua măsurile ce se impun, iar în caz că jucătorii nu au sesizat aceste nereguli înainte de începerea partidei, se poate continua jocul fără măsuri suplimentare;
  6.2. Departajarea concurenților în grupe;
  Pașii departajării sunt:

  1. Numărul de victorii în clasamentul general al grupei;
  2. Numărul de victorii în clasamentul parțial al grupei (dacă după pasul 1 sunt la egalitate minim 3 jucători);
  3. Diferența dintre numărul de seturi câștigate și pierdute în clasamentul parțial (dacă după pasul 2 sunt la egalitate minim 3 jucători);
  4. Diferența dintre numărul de seturi câștigate și pierdute în clasamentul general (dacă după pasul 3 sunt la egalitate 3 sau mai mulți jucători);
  5. Set de departajare - fiecare cu fiecare cu notarea scorului în setul de departajare (dacă după pasul 4 sunt la egalitate 3 sau mai mulți jucători);
  6. Victoria directă dacă după oricare dintre criteriile de departajare anterioare rămân la egalitate 2 jucători.

  6.3. Retragerea din turneu;

  În cazul în care un jucător renunță la participare în grupa inferioară fără a juca toate meciurile, la calculul clasamentului grupei i se anulează toate rezultatele din grupă, iar în clasamentul turneului va fi punctat ca participare cu numărul de victorii înregistrate.
  În cazul în care un jucător calificat îngrupele superioare nu participă la această fază sau se retrage înainte de ajuca toate meciurile, i se anulează toate victoriile din grupa superioară și va fi punctat la nivelul ultimului joc din grupa superioară. Un jucător calificat într-o fază superioară, dar care nu se prezintă din diverse motive, nu este înlocuit de un alt jucător și este punctat la nivelul la care a ajuns. În situația în care jucătorul respectiv nu anunță organizatorul, sau dacă organizatorul consideră motivul retragerii neîntemeiat, în clasamentul final jucătorul retras va fi înregistrat cu zero victorii și primește avertisment, iar în caz de recidivă cazul va fi analizat de Comitetul Director, care poate suspenda jucătorul pe o perioadă de 3 luni.
  6.4. Ținuta dejoc;
  Echipamentul se compune din tricou, șort (fustă), pantofi de sport, trening. Tricoul, șortul, fusta pot avea orice culoare, cu condiția să difere, în culoarea de bază, de culoarea mingii.
  6.5. Disciplina;
  Jucătorii de tenis de masă vor evita comportări care ar putea avea un caracter nesportiv, ar jigni participanții sau ar dăuna imaginii sportului:
  - expresii grosolane;
  - distrugerea cu bună intenție a mingii;
  - distrugerea cu bună intenție a mesei;
  - aruncarea mingii;
  - aruncarea paletei;
  - lovirea mesei sau mantinelei cu palma, paleta sau piciorul;
  - schimbarea paletei în timpul meciului;

  - completarea cu lucruri care nu-i aparțin;
  - părăsirea sălii în momentul în care ar trebui să dispute un meci;
  - prelungirea fără motiv a timpului destinat încălzirii;

  Jucătorii de tenis de masă au dreptul:

  - la 2 minute de pauză între seturi;

  - să folosească prosopul la fiecare 6 puncte jucate;
  - să ceară time-out cu o durată de un minut, o singură dată pe meci.
  Organizatorul are dreptul să avertizeze, iar la recidivă să elimine din concurs jucătorii care nu respectă regulamentul.
  Orice eliminare din concurs va fi luată în discuție de către Comitetul Director care poate să avertizeze sau să suspende jucătorul pe o perioadă de 3 luni. Organizatorul are dreptul să refuze participarea la turneu a jucătorilor care au creat conflicte vechi sau au absențe nemotivate.

  7. Clasamentul circuitului
  Pe baza punctelor acumulate în turneelede tip B, A și A+ se stabilește clasamentul circuitului.
  Calcul punctaj:
  Se vor însuma punctele acumulate la celemai bune 4 din ultimele 6 turnee A+, cu punctele primite la ultimele 7 turnee A și cu punctele obținute la ultimele 4 turnee B. În plus, doar pentru clasament (fără a conta la medie), se mai adaugă 50% din punctele turneelor A+ luate în calcul (cele mai bune 4).
  În cazul egalității la puncte, jucătorii vor fi departajați de media (MP) afișată în clasament.
  Calcul medie (MP):

  MP=(A+P)/(NA+NP)
  - A și NA = suma punctelor turneelor A din grilă și numărul lor, fără cele mai slabe două (dacă NA>2)
  - P și NP = suma punctelor turneelor A+ din grilă și numărul lor, fără cele mai slabe două (dacă NP>2)

  Grila poate conţine 6 turnee A+, 7A și 4B – ultimele la care jucătorii au participat înultimele 12 luni.

  Clasamentul se actualizează o singură dată pe lună, în prima săptămână, când expiră și turneele mai vechi de 12 luni, cu excepția TC care expiră după desfășurarea TC din anul următor;
  Turneele B nu se iau în considerare la calculul mediei (medie zero), ci numai pentru punctajul în clasament;


  8. Trofeele AmaTur
  8.1.Distincțiile de turneu
  Pentru fiecare turneu de categorie B, A sau A+, câștigătorii, precum și locurile 2, 3 și 4 vor primi diplome de merit. Pentru turneele de tip A, câștigătorii vor fi distinși cu titlul de câștigător al turneului AmaTur - [orașul]. În funcție de posibilitățile organizatorilor se pot acorda cupe, medalii și premii în obiecte. Premierea în bani nu este recomandată, dar poate fi făcută prin intermediul sponsorilor.
  8.2.Distincțiile circuitului AmaTur
  Pe baza punctajului final se acordă următoarele distincții:
  • Campion AmaTur România – cel mai bine clasat în clasamentul general;
  • Campion județean AmaTur – cel mai bine clasat în clasamentul județean (indiferent de categorie);
  • Campion Junior AmaTur – cel mai bine clasat junior în clasamentul general;
  • Lady AmaTur – cea mai bine clasată fată în clasamentul general;
  • Maestru AmaTur – cel mai bine clasat Old-boys în clasamentul general;
  • Special AmaTur – cel mai bine clasat jucător cu dizabilități în clasamentul general;
  • Globe Trotter AmaTur – jucătorul cu cele mai multe participări la turnee.

  Clasamentul anului în curs se definitivează înainte de disputarea Turneului Campionilor care este de tip A+, și cu această ocazie se stabilesc Campionii AmaTur din fiecare județ (se premiază cu medalie și diplomă primul clasat din fiecare județ, cu condiția să dețină minim 5 turnee A și A+) în ultimele 12 luni.

  9. Dispoziții finale;
  Prezentul regulament este valabil pentru anul competițional 2018 și intră în vigoare începând cu 1 Ianuarie 2018.
  Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

 • #2
  Anexa I - Organigrama AmaTur

  Comitetul Director AmaTur:
  1. Giosan Marcel - Președinte
  2. Apian Florin
  3. Toma Florin
  4. Vela Claudiu
  5. Vlădoiu Gelu

  Coordonatorii naționali:
  1. Apian Florin
  2. Bodeanu Dan
  3. Botirca Sorin
  4. Bozga Lucian
  5. Corcoz Costin
  6. Cozma Cătălin
  7. Frătea Aurel
  8. Giosan Marcel
  9. Kantor Imre Zoltan
  10. Roman Bogdan
  11. Toma Florin
  12. Vela Claudiu
  13. Vlase Gheorghe
  14. Vlădoiu Gelu
  Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

  Comentariu


  • #3
   Anexa II - Grile de punctare

   - pe site-ul www.amatur.ro

   Grile de punctare
   Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

   Comentariu


   • #4
    Anexa III - Formule de calcul

    Calcul medie: MP=(A+P)/(NA+NP)

    - A & NA = suma punctelor turneelor A din grila & numarul lor (fără cele mai slabe două, daca NA>2)
    - P & NP = suma punctelor turneelor A+ din grila & numarul lor (fără cele mai slabe două, daca NP>2)

    Calcul punctaj clasament:

    Se adună punctele ultimelor 7 turnee A, 4 B si celor mai bune 4 din 6 turnee A+ (nu mai vechi de 12 luni).

    In plus (doar pentru clasament, fără a conta la medie) se mai adaugă 50% din punctele turneelor A+ luate în calcul (cele mai bune 4).

    Grile de punctare A si A+

    Se ordonează jucătorii de la fiecare categorie după MP, se suprapune lista peste clasamentul categoriei şi se fac mediile MTx pentru fiecare clasament partial X (locurile 1-4, 5-8, 9-12 ... 19-24, 1v gr.sup. etc).

    Loc 1 = MT1-4 + 5, limitat la 45 la turneele A, respectiv 50 la A+
    Loc 2 = MT1-4 + 3
    Loc 3-4 = MT1-4 + 1
    Loc 5-8 = MT5-8 + 1
    celelalte locuri = MTx
    pentru departajare in caz de egalitate se pot acorda intre 0.1 ÷ 1.0 puncte in plus;
    Orice jucător nou intră cu MP=LimInf în loc de 0, pentru calculul mai exact al mediilor.

    - exemplu: locurile 5-8 vor lua punctele corespunzătoare mediilor pozițiilor 5-8 din LISTA DE ÎNSCRIERI ordonată descrescător după MP.

    Jucătorii cu 1v sau 0v:
    Pentru cei din categorie şi cei cu MP=0:
    1v = LimInf - 2
    0v = LimInf - 4

    Pentru cei care joacă la o categorie superioară:
    1v = MP - 2
    0v = MP - 4

    LimInf = 30 Elite, 20 Open, 10 Amatori

    Punctaje minime (se aplica in cazul in care cele rezultate din calcul sint mai mici):

    1v= 10, 0v= 8 ... Open
    1v = 8, 0v = 6 ... Avansaţi
    1v = 6, 0v = 4 ... Avansaţi + Începători
    1v = 5, 0v = 4 ... Începători

    Grile de punctare B

    Grilele de baza sint cele de mai jos, cu departajari suplimentare pentru eventualele fractionari ale clasamentului (in general se scad cate 0.5 sau 1p).
    Pentru fiecare categorie se aplica grila corespunzatoare, NJ = numarul total de jucatori din turneu.
    Daca se joaca amestecat (2, 3 sau 4 categorii la un loc) se va puncta dupa grila cea mai mare, cu conditia sa existe cel putin un jucator din categoria respectiva.
    Punctele pentru `0v - zero victorii` se acorda doar in cazul in care in categoria respectiva sint inclusi si Incepatorii, altfel fiecare jucator este punctat conform locului obtinut.

    http://www.amatur.ro/tenisdemasa/info.php
    Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

    Comentariu


    • #5
     Anexa IV - Model tip Anunț Turneu

     Turneu A "Cupa ..." - Localitatea, Sâmbătă dd.mm.2017 – O + A

     LOCALITATEA: .....................;
     DATA: Sâmbătă dd.mm.2017;
     CATEGORII: Open + Amatori, etc.;
     ORA DE ÎNCEPERE:
     AMATORI - 08.00 - 09.15 – validare înscrieri, la 09.30 încep meciurile;
     OPEN - 13.00 - 13.45 – validare înscrieri, la 14.00 încep meciurile;
     SALA: ........................;
     INDICAȚII DE ACCES:
     LOGISTICĂ:...... mese (Butterfly, Donic, Joola, Yasaka, etc.) aprobate ITTF, mingi plastic/celuloid */**/***;
     SPAȚIU DE JOC: ................ mp;
     SUPRAFAȚA DE JOC: Gerflor/Parchet/GraboRocket/Lemn, etc;
     FACILITĂȚI: Vestiare, dușuri, garderobă, etc.;
     ASISTENȚĂ MEDICALĂ: medic/asistent/ambulanță/etc.
     TAXA: adulți .... Lei, copii ... Lei, din care 1 Leu/participant vor fi donați în contul AmaTur;
     Se asigură: apă plată – 2 litri, etc.;

     MATERIALE DE PREMIERE
     :
     - Amatori: Locurile ... – cupe/medalii/diplome;
     - Open: Locurile ... – cupe/medalii/diplome;
     - etc.

     INSCRIEREA/RETRAGEREA PARTICIPANŢILOR:
     - pe forum sau telefonic;
     - prioritatea la înscriere: primul venit, primul servit;
     - ultima retragere Joi mm.dd.2017, ora 21,00;
     - retragerile după termen vor fi penalizate cu 2 puncte: R2;
     - absenții vor fi penalizați cu 3 puncte N;
     - organizatorii își rezervă dreptul de a refuza personele care au creat probleme referitoare la abateri regulamentare sau de natură a împiedica sub orice formă bunul mers al competiției (atitudine necuviincioasă, nemotivați, retrageri multiple, etc.);

     SISTEMUL DE JOC:
     - Participă orice jucător cu MP...;
     - Număr maxim de participanţi: ...;
     - Se joacă în sistemul cel mai bun din 5 seturi (3/5);
     - Grupe inferioare de câte 6 jucători după regula şarpelui cu eventuale modificări funcţie de localităţi (locul 1 nu se schimbă) – se califică primii 4;
     - Capi de serie grupe inferioare – conform MP/Clasament;
     - Grupe superioare de câte 3/4 jucători – se califică primii 2;
     - Capi de serie grupe superioare – conform rezultate grupe inferioare;
     - Schemă de joc - grupe superioare: regula șarpelui/.............;
     - Tablou eliminatoriu de 16, 32, 64;
     - Ordine favoriți eliminatorii – conform număr de ordine grupe superioare;
     - Locurile II se împart în două urne (partea inferioară, respectiv superioară a tabloului, astfel încât locurile 1 şi 2 dintr-o grupă superioară să nu se întâlnească decât în finală) şi vor fi trase la sorţi de către cel mai tânăr participant la turneul Amatori;

     ORGANIZATORI:
     - .........................., tel. .................;
     - .........................., tel. .................;
     ORGANIZATOR TEHNIC:
     - .........................., tel. .................;

     ECHIPAMENT:
     La turneu va fi prezent ....................;

     SPONSORI:
     - .................................................;

     Notă:
     În cazul turneelor A+ la fiecare categorie prioritatea la înscriere este dată de Clasament;
     În cazul în care la o categorie rămân locuri libere, ele pot fi ocupate de către doritorii de la categoria imediat inferioară;,

     P.S.
     Pentru copierea anunțului turneului, vă rugăm să accesați butonul "Răspunde cu citat", ștergeți parantezele pătrate de la începutul și sfârșitul anunțului (Quote=marcelgiosan și /Quote) și completați-l cu datele specifice turneului dumneavoastră.
     Nu vă faceți probleme dacă unele formatări nu arată OK, unul dintre moderatorii forumului le va corecta după ce postați anunțul turneului, inclusiv harta cu adresa sălii de sport și coordonatele (latitudine/longitudine) necesare vizualizării "Street View" la nivelul orașului dumneavoastră.
     Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

     Comentariu


     • #6
      Anexa V - Modul de desfășurare al turneelor

      Modul de desfășurare al turneelor va fi prezentat în mai multe variante, iar organizatorul va alege una dintre acestea pe care o prezintă în anunțul turneului.
      Variante de desfășurare a turneelor A si A+:
      Organizatorul va alege o combinație din opțiunile de mai jos pe care o va prezenta în anunțul turneului.
      Daca organizatorii sau jucătorii au alte idei, acestea vor fi prezentate din timp pe forum spre a fi analizate (dezbătute, criticate, polemizate etc).
      Anexa va fi actualizată periodic în funcție de propunerile viabile care mai apar.

      Grupe inferioare:
      1. După locul în clasament, regula șarpelui
      Obs: începând cu poziția a 2-a valorică se pot face permutări în grupe pentru a minimiza numărul de jucători/grupă din aceeași localitate;
      2. După MP, regula șarpelui
      Obs: începând cu poziția a 2-a valorică se pot face permutări în grupe pentru a minimiza numărul de jucători/grupă din aceeași localitate;

      Grupe superioare:
      1. Număr egal de grupe inferioare/superioare
      - după o schemă aleatoare, grupele vor fi formate din câte un loc 1, 2, 3, 4 din grupele inferioare;
      2. Număr diferit de grupe inferioare/superioare
      - jucătorii calificați sunt repartizați după regula șarpelui, cu eventuale permutări astfel încât să nu se reîntâlnească 2 jucători din aceeași grupă;

      Eliminatorii:
      1. Locurile 1 după clasament, locurile 2 (3) se trag la sorți
      Obs:
      a) se va evita reîntâlnirea locurilor 1 și 2 înainte de faza finală prin împărțirea biletelor în două urne (partea inferioară, respectiv superioară a tabloului) și efectuarea extragerii locului 2 în funcție de poziția locului 1 corespondent;
      b) în cazul în care pe tablou nu se completează toate pozițiile de favorit 1, cele care rămân vor fi introduse în urne și trase la sorți, putând fi ocupate de orice loc 2, indiferent de clasament;
      c) dacă printre câștigătorii grupelor superioare se află jucatori noi (fără loc în clasament) vor trage la sorți pozițiile de favorit 1 rămase libere;

      2. Locurile 1 după numărul grupei superioare, locurile 2 (3) se trag la sorți
      Obs:
      a), b) - aceleași ca mai sus;

      3. Locurile 1 după numărul grupei superioare, locurile 2 (3) la fel în ordine inversă
      Obs:
      - trebuie avut grijă ca jucătorii din aceeași grupă să nu se reîntâlnească măcar în primul tur eliminatoriu;
      - regula cu ordinea inversată pe tablou a locurilor 2 nu funcționează pentru orice număr de grupe superioare, respectiv pentru orice dimensiune a tabloului;
      - având în vedere ca permutările (la nevoie) le va face manual organizatorul, pot exista suspiciuni de aranjamente;
      "În funcție de numărul de grupe superioare și de numărul de calificați, poate rezulta un tablou incomplet (de exemplu 24 pe tablou de 32). În acest caz, jucătorii aflați pe primele poziții vor beneficia de 'bye' în primul tur; în funcție de sistemul ales, aceștia pot fi în ordinea clasamentului (cel mai bine clasat pe poziția 1, etc.) sau după numărul grupei superioare câștigate (câștigătorul grupei 1 pe poziția 1, etc.)"
      Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

      Comentariu


      • #7
       Lista fetelor autorizate valabila pana in 31 martie 2018.

       Comentariu


       • #8
        Anexa VI - Organizarea Turneelor B+

        Comitetul Director coordonează organizarea Turneelor B+ "WTTD - România" astfel încât în fiecare localitate din țară să existe disponibile locuri pentru toate categoriile de jucători.
        Propunerile de organizare a Turneelor B+ (pe una, două, trei sau patru categorii - pe una sau mai multe zile) vor fi analizate și aprobate de Comitetul Director.
        Cerințele minime pentru omologarea turneului sunt: minim 2 mese și minim 10 jucători.
        Ținând cont de faptul că Turneele B+ se organizează cu ocazia World Table Tennis Day - nu se penalizează retragerile și absențele nemotivate.
        Blade: Butterfly Amultart; FH: Andro Rasanter R42, BH: Andro Rasanter R37

        Comentariu


        • #9
         Lista fetelor autorizate valabila pana la 30 septembrie 2018.

         Comentariu


         • #10
          Lista fetelor autorizate valabila pana la 31 martie 2019.

          Comentariu

          Cine a citit topicul
          Procesare...
          X