In perioada 10-14 aprilie va avea loc in Metz, FRANTA, ITTF Junior Circuit Premium French Junior & Cadet Open.

info: https://www.ittf.com/tournament/5037...unior-circuit/

Printre participanti regasim o serie de tineri sportivi romani, printre care amaturistii Movileanu Darius, Tomica Andrei, Pop Mihai, dar si Elena Zaharia, Chirita Iulian si altii.

http://wjentries.ittf.link/index.php...clearfilters=0

- - - Actualizat - - -

Sunt inscrisi in total 298 de jucatori.