Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Regulament AmaTur 2022

Adună
Acest topic este închis
X
X
Adună
Currently Active Users Viewing This Thread: 0 (0 members and 0 guests)
 
 • Filtrează
 • Ora
 • Arată
Curăță tot
postări noi

 • Regulament AmaTur 2022

  Regulamentul Circuitului de Tenis de Masă AmaTur România 2022

  1. Circuitul AmaTur România
  Denumirea oficială a circuitului este AmaTur România.
  Circuitul este alcătuit dintr-un lanț de turnee de tenis de masă, organizate pe întreaga durată a anului, în mai multe localități ale țării și pe mai multe nivele de reprezentare
  : locale, zonale și naționale, încheindu-se cu Turneul Campionilor.
  Circuitul urmărește atragerea iubitorilor tenisului de masă, simpli pasionați sau foști și actuali sportivi de performanță care doresc să-l practice în mod organizat, la nivel local sau național.
  Circuitul este organizat de AmaTur România, prin coordonatorii naționali. La turnee poate participa însă, cu drepturi depline, orice persoană legitimată sau nelegitimată cu excepția divizionarilor A
  și SL, la una din cele patru categorii, așa cum sunt definite la cap. 2.

  2. Participanții la circuit
  Clasificare jucători:
  Categoria "Elite" - toți participanții cu media mai mare de 33, inclusiv;
  Categoria "Open" - toți participanții cu media cuprinsă între 20 și 32,99, inclusiv;
  Categoria "Avansați" - toți participanții cu media cuprinsă între 10 și 19,99, inclusiv;
  Categoria "Hobby" - toți participanții cu media de până la 9,99, inclusiv.

  3. Turnee
  3.1. Clasificarea turneelor
  În funcție de importanță, turneele se pot organiza pe patru categorii:
  Turnee tip B - turnee de nivel local, județean;
  - scopul turneelor B este de a atrage participanți noi din localitate și din zonele apropiate, de familiarizare cu fenomenul AmaTur, de inițiere pentru nou-intrați, de antrenament pentru cei experimentați. Pot participa jucători din toată țara, dar în mod prioritar trebuie urmărită participarea jucătorilor locali.
  - o dată pe an se pot organiza în toată țara turnee B+ afiliate unui eveniment global (WTTD) la care AmaTur poate acorda unele bonificații: taxă de afiliere zero, diplome și afișe oferite organizatorilor, grilă de punctare mărită cu 2 puncte pentru toți participanții, sponsorizări după posibilități.
  Turnee tip A - aproximativ 100 de turnee de nivel regional, național;
  - se urmărește atragerea participanților din întreaga țară, dar preponderent din regiunea în care se desfășoară și din regiunile apropiate.
  Turnee tip A+ Regionale (R+) - 8 turnee cu caracter regional organizate în aceiași zi, în opt centre din țară, corespunzătoare celor 8 zone AmaTur. Cu acordul organizatorilor implicați se pot comasa două turnee A+ Regionale, în situația în care nu se preconizează înscrieri suficiente.
  - scopul turneelor A+ regionale este de a da șansa participării la un Turneu A+ și jucătorilor care, din diferite motive, nu pot participa la Turneele A+ naționale. Acestea se pot desfășura fiecare în zona sa, iar în cazul în care organizatorii zonei respective consideră utilă o comasare, aceasta se poate face numai cu două zone.
  Turnee tip A+ Naționale – maxim 5/an, turnee cu caracter național;
  - scopul turneelor A+ este de a apropia jucătorii cei mai buni din circuit, pentru stabilirea unei ierarhii cât mai corecte. Locul de organizare a acestor turnee va ține cont, în mod obligatoriu, de criteriul geografic, astfel încât pe parcursul unui an se va organiza câte un turneu A+ prin rotație în una din cele două zone învecinate (1-2, 3-5, 4-6, 7-8
  Frecvența turneelor A, A+, B (cu excepția turneelor R+ și B+) nu poate fi mai mare de unul pe lună de sală specializată.
  Turneul pe echipe Butterfly Romanian Table Tennis Cup (E+) se va puncta și va fi trecut în grilă separat. Vor putea participa 42 de echipe reprezentând cele 41 de județe ale României + Municipiul București. Fiecare echipă va fi formată din patru jucători, cel mai bine clasat jucător al județului din fiecare categorie valorică (Elite/Open/Avansați/Hobby) din clasamentul Amatur România publicat la zi (01 mai pentru 2022). Alte detalii în regulamentului propriu.

  Turneele AmaTur sunt deschise participării oricărui doritor care se încadrează în categoria valorică anunțată, fără restricții de ordin geografic (excepție turneele A+ regionale), vârstă, naționalitate sau cetățenie, în limita locurilor puse la dispoziție de organizator.
  3.2. Calendarul competițional
  - fiecare localitate are dreptul să organizeze un număr maxim de 3 turnee A cu excepția localității București unde se pot organiza 6 (2/sală/organizator). În condițiile în care sunt locuri libere în calendar se poate discuta cu coordonatorul zonal care supune la vot suplimentarea turneelor A.
  - la începerea fiecărui sezon competițional, Coordonatorii AmaTur stabilesc împreună cu Organizatorii locali datele de disputare ale turneelor de tip A și A+, ținând cont de împărțirea geografică și disponibilitatea organizatorilor și îl publică pe site. Grila poate fi completată cu turnee A pe parcursul anului, în acord cu organizatorii AmaTur. Anunțurile de turneu se pot face după apariția acestora în calendarul 2022-2023.
  - se pot programa două sau trei turnee A în aceeași dată, dacă distanța dintre localități depășește 300 km;
  - se pot programa turnee B în aceeași zi cu un turneu A, la o distanță de minim 100 km;
  - se pot programa turnee B la aceeași dată cu turnee A+, cu condiția ca distanța să fie de minim 300 km și cu aprobarea Comitetului Director, care în prealabil se consultă cu organizatorul turneului A+;
  - Distanțele în km se socotesc de la limita granițelor de localitate;
  - NU se pot programa turnee A la aceiași dată cu turneul A+;
  - NU se pot programa turnee A/A+ în săptămâna în care se desfășoară turneele B+;
  - eventualele excepții doar cu acceptul organizatorilor implicați și cu aprobarea Comitetului Director;

  4. Organizarea turneelor și dreptul de participare
  4.1. Participanții
  4.1.1. Divizonarii legitimați în divizia B pot participa în circuitul AmaTur, la prima participare numai la categoria Elite, sau Elite/Open și începând cu a doua participare acolo unde-i recomandă media.
  -Divizionarii A si SL pot participa la categoria Elite numai dacă declară că au renunțat si nu mai participă la aceste divizii, in caz contrar, Comitetul Director poate suspenda pe o perioadă nedeterminată pe cei in cauză. Dreptul de joc se obține la data de 01 ale lunii următoare, odată cu actualizarea clasamentului. Declaratia se poate face pe forum in zona ”Evidență Legitimați”

  -Alte situații/sesizări, se pot analiza punctual de către Comitetul Director , care stabilește valoarea/categoria.
  4.1.2. Pentru stabilirea categoriei valorice, jucătorul care nu figurează în clasamentul AmaTur, se repartizează astfel:
  - dacă provine din rândul Divizionarilor prima participare va fi la categoria "Elite", MP-ul cu care intră în circuit urmând a fi stabilit de către Comitetul Director;
  - dacă provine din rândul foștilor Divizionari prima participare va fi la categoria Elite sau Elite/Open, MP-ul va fi zero, după care media obținută va avea efect de repartiție;
  - dacă provine din rândul jucătorilor care au făcut o pauză mai mare de un an în Circuitul AmaTur organizatorul trebuie să țină cont de specificațiile din clasamentul general, unde fiecare participant are simbolul E, O, A sau H și prima participare va fi la categoria de care aparține sau maxim la categoria imediat superioară;
  - la orice turneu, organizatorul are obligația să modifice media Divizionarilor care au MP=0 în funcție de valoarea apreciată de Comitetul Director, pentru a evita situațiile când un jucător valoros care nu participă în Circuitul Amatur este repartizat pe ultima poziție în grupa inferioară;

  - la orice turneu, organizatorul are obligația să modifice media jucătorilor cu media zero, dacă aceștia au istoric în AmaTur, folosind valoarea „last mp” de pe pagina fiecăruia.
  -
  Alte situații/sesizări, se pot analiza punctual de către Comitetul Director , care stabilește valoarea/categoria.
  4.1.3. Participanții cu drept de joc în circuitul AmaTur se pot înscrie la categoria din care fac parte, conform mediei deținute, sau la categoria imediat superioară, în ordinea înscrierilor confirmate de participanți pe forum și nu se admit înscrieri la două categorii în cadrul aceluiași turneu, excepție de la această regulă se face numai la turneele A+ unde înscrierea/participarea se face în funcție de clasament, prioritate având cei din categoria respectivă, așa cum sunt mentionați la art. 2. sau în cazul wild-card-urilor oferite de organizator.
  4.2. Organizatorii turneelor
  Organizatorii turneelor trebuie să aibă vârsta de minim 18 ani, abilități de comunicare și răspund în toate privințele de buna organizare a turneelor: relația cu autoritățile locale, închirierea sălii, oferte pentru masă, cazare, asigurarea condițiilor optime de joc.
  Alte condiții administrative: organizatorul local va asigura amenajarea corespunzătoare a sălii (mese, despărțitoare, mingi, căldură, lumină în sală).
  Organizatorul va asigura asistența medicală pe parcursul desfășurării turneului, apelând la un cadru medical din baza de date AmaTur căruia îi va pune la dispoziție o trusă medicală cu dotări minimale. Cadrului medical îi revine responsabilitatea de a apela serviciul de urgență 112 în cazul unor urgențe medicale, atunci când acest lucru se impune.
  Organizatorul turneului are dreptul de a încasa o taxă de participare pe care o stabilește în funcție de cheltuielile efectuate cu ocazia turneului. Toate încasările se fac în condiții legale.
  Organizatorul turneului face o donație de 1 leu/participant pentru administrarea site-ului, clasamentului și alte cheltuieli necesare WTTD sau Turneului Campionilor, (excepție se face numai la turneele B+).
  Turneele B pot fi organizate de un participant, cu cunoștințe minime de organizare, asistat de un organizator tehnic cu experiență.

  Programarea turneelor B se face cu acordul Comitetului Director și se anunță intenția de organizare, obligatoriu, în topicul dedicat celor 8 zone, din Zona Organizatorilor Amatur iar după minim 24 de ore se pot posta pe forum. Moderatorii vor verifica respecarea acestui interval și, în cazul nerespecării lui, vor șterge (provizoriu) turneele postate înainte de termen. În cazul unor contestații legate de distanțe se va solicita acceptul Comitetului Director.
  Turneele A pot fi organizate de persoane cu experiență, care cunosc modul de desfășurare și au abilități organizatorice. Programarea turneelor A se face prin înregistrarea în calendarul AmaTur cu girul unui Coordonator AmaTur sau a Comitetului Director.
  La cerere, organizatorii locali pot fi asistați de unul dintre coordonatorii circuitului AmaTur Romania, atât pentru organizarea administrativă, cât și pentru partea tehnică a concursului.
  Turneele A+ sunt organizate de coordonatorii circuitului Amatur România, în colaborare cu organizatorul local.
  Turneul Campionilor este organizat de către toți coordonatorii circuitului Amatur România, în colaborare cu organizatorul local.
  În condițiile în care organizatorul oricărei competiții dorește să aibă invitați speciali (participanți), acesta are dreptul să acorde 1-4 Wild Card-uri pentru fiecare categorie (Elite, Open, Avansați, Hobby), cu mențiunea că acesta nu poate fi atribuit unei persoane decât pentru categoria din care face parte sau pentru categoriile superioare, nicidecum pentru o categorie inferioară.
  4.3. Anunțurile de turneu
  Turneele AmaTur trebuie să fie anunțate pe site printr-un topic separat, cu minim o săptămână înainte de data evenimentului, dar nu mai devreme de 30 zile, iar Moderatorii le vor urca în zona de "subiecte importante";
  Anunțurile turneelor se vor face conform Anexei III.
  4.4. Înscrierea jucătorilor
  4.4.1. Înscrierea în circuit
  - înscrierea participanților noi în circuit se poate face direct prin înscrierea la oricare din turneele AmaTur organizate în cursul anului. Participantul trebuie să transmită datele necesare înregistrării: nume, prenume, localitatea de domiciliu și categoria la care dorește să fie înscris (conform anunțului postat de organizator);
  - în situația în care participantul nu specifică corect datele personale sau categoria, acesta va fi înscris din oficiu unde sunt locuri disponibile, la aprecierea organizatorului;
  - înscrierea la turneele A, B și B+ se face în ordinea postării pe forum, respectând principiul "primul venit, primul servit";
  - înscrierea la turneele A+ și R+ se face în ordinea clasamentului până în ziua stabilită de organizatori, după care, în limita locurilor rămase neocupate, respectând principiul "primul venit, primul servit";
  - jucătorii străini care doresc să participe la turneele A+ Regionale (R+) o pot face în Zona învecinată din care fac parte în funcție de localitatea din care provin (Serbia și Ungaria - Zona 7, Republica Moldova - Zona 1, Ucraina - Zona 8 și 1, Bulgaria - Zona 3 și 5, etc...);
  - persoanele cu dizabilități sunt scutite de plata taxei de înscriere la turneele AmaTur.
  4.4.2. Retragerea jucătorilor pe forum. Se recomandă organizatorilor să menționeze în anunțul turneului data și ora până la care se pot face retragerile. Fiecare organizator decide dacă cei care crează probleme primesc penalizare, plus că, ulterior, au posibilitatea să refuze participarea acestora fără explicații.

  5. Desfășurarea turneelor
  Pentru a respecta caracterul de competiție de masă, fiecare participant va avea dreptul la un numar de minim 4 meciuri în cadrul turneelor A, A+ și R+.
  5.1. Numărul de grupe și repartizarea jucătorilor se va face în conformitate cu Anexa III. Organizatorul stabilește numărul de grupe inferioare în funcție de numărul disponibil de mese și de numărul de participanți. Pentru un număr de maxim 6 participanți/masă se recomandă ca numărul de mese să fie egal cu numărul grupelor.
  5.2. Sistemul de joc pentru turneele A și A+
  Sistemul de joc este împărțit în 3 faze distincte:
  Faza I (de masă): grupe de câte 5 sau 6 din care se califică în turul II cel puțin jumătate (excepție grupele de 4); numărul celor calificați trebuie să permită continuarea turneului fie în grupe de 3, fie în grupe de 4. În cazul turneelor A se acceptă și sistemul de grupe inferioare de 4 jucători, din care se califică toți patru în grupele superioare.
  Faza a II-a (superioară): grupe de câte 3 sau 4 participanți, din care se califică în turul III cel puțin jumătate, numărul jucătorilor calificați trebuie să poată permite continuarea turneului în sistem eliminatoriu, pe cheie de 16, 24, 32, 48, 64; în variantele 24, 48 câștigătorii grupelor vor intra direct în turul II eliminatoriu.
  Faza a III-a (eliminatorie): se încheie cu stabilirea unui câștigător, a unui loc II și a unuia sau două locuri III; departajarea locurilor III și IV se face numai dacă organizatorul local stabilește acest pas.
  Organizatorul poate decide dacă după faza a I-a se trece direct în faza a III-a, adică fără grupe superioare, iar pentru aceasta va anunța în topic-ul turneului modul de desfășurare a sistemului de joc.
  Sistemul de joc prezentat inițial în anunțul turneului poate suferi modificări până cel târziu cu 60 ore înainte de startul turneului. În cazuri speciale sistemul de desfășurare al turneului poate fi modificat și după termenul limită, doar cu acceptul Comitetului Director.
  Primul meci din grupele superioare se dispută (dacă este cazul) între jucătorii cei mai apropiați, în funcție de localitatea de domiciliu și la cererea celui interesat, organizatorul decide dacă există si alte indicii referitoare la amiciție/prietenie.
  5.3. Organizarea turneelor
  5.3.1 Organizarea turneelor de tip B:
  - număr minim de mese: 2;
  - număr minim de participanți 10 și se punctează conform grilei de punctaj;
  - pentru derularea unei categorii este nevoie de minim un jucător care se încadrează în categorie, iar punctajul se face conform grilei de punctaj superioare;
  - o categorie (E/O/A/H amestecat), două categorii (varianta 1: E/O și A/H, varianta 2: E și O/A/H, varianta 3: E/O/A și H), trei categorii (varianta 1: E/O, A și H, varianta 2: E, O/A și H, varianta 3: E, O și A/H) sau patru categorii (E, O, A și H);
  - în condiții speciale (WTTD, etc.) Comitetul Director poate aproba desfășurarea turneelor B numai pentru o categorie;
  - nu se acceptă folosirea sistemului cu grupe inferioare amestecat, din care o parte se califică la E/O, altă parte la A/H;
  5.3.2. Organizarea turneelor tip A și R+

  Se organizează în săli cu minim 12 mese, pentru un număr de minim 60 participanți. Numărul maxim de participanți trebuie corelat cu numărul de mese, fără a depăși 6 jucători la o masă.
  Turneele A și R+ se organizează pe 4 categorii, exceptie se poate face numai dacă la o categorie nu sunt minim 6 participanti, iar in aceste condiții se pot amesteca două categorii la alegerea organizatorului.
  5.3.3. Organizarea turneelor tip A+
  Se organizează în săli care permit desfășurarea turneului pe minim 20 de mese, pentru un minim de 120 participanți, în condițiile nedepășirii sub nici o formă a unui număr de 6 jucători la masă în grupele inferioare. La turneele A+ nu se acceptă sistemul de joc cu grupe inferioare de 4 jucători, decăt dacă la începerea turneului nu există posibilitatea formării grupelor de 5 sau 6 participanți/grupă din cauza unei absențe nemotivate.
  Condițiile de desfășurare a turneelor A+ vor trebui omologate de către Comitetul Director AmaTur, înainte de postarea turneului pe forum, acestea fiind standardizate în funcție de tipul de sală de sport avută la dispoziție.
  Numărul estimativ de mese ce pot fi amplasate într-o sală de sport se stabilește astfel:
  - Sală Polivalentă: 20-25 mese;
  - Sală de sport tip Năstase cu 2 rânduri de scaune: 16-20 mese;
  - Sală de sport tip Năstase fără tribune: 12-16 mese;
  Excepțiile trebuie aprobate de Comitetul Director.
  În cazul în care organizatorii nu au la dispoziție o sală polivalentă, pentru asigurarea numărului minim de locuri/mese se pot folosi două săli de capacitate mai mică sau se pot organiza categoriile în două zone consecutive.
  Pentru asigurarea fluenței turneului, organizatorul local va solicita ajutorul tehnic a cel puțin doi Coordonatori AmaTur sau Organziatori AmaTur cu experiență pentru organizarea tehnică a celor patru categorii.
  În situația depășirii numărului de locuri rezervat turneului, prioritate au jucătorii cel mai bine clasați.
  Turneele A+ se desfășoară obligatoriu pe patru categorii, după cum urmează: Elite, Open, Avansați și Hobby.
  5.4. Clasamentul turneului
  5.4.1. Rezultate

  După încheierea turneului, organizatorul va anunța pe site clasamentul și absolut toate datele, detaliat pentru fiecare categorie.
  5.4.2. Transmiterea datelor
  Pentru ușurința centralizării datelor, turneul va fi omologat numai după publicarea tuturor clasamentelor în postul rezervat #2 și transmiterea fișierelor Excel pentru toate categoriile către Coordonatorii AmaTur care se vor ocupa de postarea tuturor rezultatelor pe site-ul
  www.amatur.ro.
  5.4.3. Punctajul turneului
  Pe baza clasamentului anunțat de organizatorul turneului, precum și în funcție de importanța turneului și de categoria la care a participat, fiecare concurent va primi un număr de puncte.

  6. Regulamentul
  6.1. Regulamentul de joc
  Turneele AmaTur au ca principiu de bază respectarea și încurajarea fair-play-ului participanților.
  Jocurile din turneele AmaTur vor respecta regulamentul de joc aprobat de I.T.T.F. și F.R.T.M., cu excepția cazurilor când în regulamentul Amatur nu sunt prevăzute alte reguli.
  În același timp, în spirit de fair play, în situațiile în care din motive tehnice nu pot fi luate decizii conform regulamentului, se va acorda credit jucătorului.
  Jocurile se pot disputa fără arbitru, scorul poate fi ținut de către jucători. La cererea unuia dintre jucători, organizatorul va numi un arbitru dintre participanții care asistă la joc.
  6.2. Paleta
  Paleta poate avea orice mărime, formă sau greutate, dar lama trebuie să fie plată și rigidă. Partea paletei folosită pentru a lovi mingea va fi acoperită cu cauciuc simplu, cauciuc cu zimții spre exterior, sau cauciuc sandwich cu zimții spre exterior sau spre interior cu condiția de a fi pe lista fețelor omologate ITTF. Orice strat din componența paletei și orice strat de material acoperitor sau adeziv, folosit pentru a lovi mingea, va avea continuitate și va fi de grosime egală. Suprafața materialului de acoperire a fețelor paletei trebuie să fie mată, de culoare
  neagră pe o parte și una din culorile aprobate, pe cealaltă parte. Două culori vor fi obligatorii și pentru cazul când una dintre cele două fețe ale paletei nu este acoperită.
  În caz de nemulțumiri sau reclamații, organizatorul va decide, respectiv va lua măsurile ce se impun, iar în cazul în care jucătorii nu au sesizat aceste nereguli înainte de începerea partidei, se poate continua jocul fără măsuri suplimentare. În cazul unei contestații, până la sosirea unui arbitru, punctele jucate rămân valabile.
  6.3. Departajarea concurenților în grupe
  Pașii departajării sunt:
  • Numărul de victorii în clasamentul general al grupei;
  • Numărul de victorii în clasamentul parțial al grupei (dacă după pasul 1 sunt la egalitate minim 3 jucători);
  • Diferența dintre numărul de seturi câștigate și pierdute în clasamentul parțial (dacă după pasul 2 sunt la egalitate minim 3 jucători);
  • Diferența dintre numărul de seturi câștigate și pierdute în clasamentul general (dacă după pasul 3 sunt la egalitate 3 sau mai mulți jucători);
  • Set de departajare - fiecare cu fiecare cu notarea scorului în setul de departajare (dacă după pasul 4 sunt la egalitate 3 sau mai mulți jucători);
  • Victoria directă dacă după oricare dintre criteriile de departajare anterioare rămân la egalitate 2 jucători.
  • În cazul în care se notează scorurile pe seturi (gr. Inf. Sau gr. Sup.) criteriile de departajare de la punctele 4 și 5 se înlocuiesc cu punctaverajul.
  6.4. Retragerea din turneu
  În cazul în care un jucător renunță la participare în grupa inferioară fără a juca toate meciurile, la calculul clasamentului grupei i se anulează toate rezultatele din grupă.
  În cazul în care un jucător calificat în grupele superioare nu participă la această fază sau se retrage înainte de a juca toate meciurile, i se anulează toate victoriile din grupa superioară și va fi punctat cu zero victorii în grupa superioară. Un jucător calificat într-o fază superioară, dar care nu se prezintă din diverse motive, nu este înlocuit de un alt jucator și este punctat la nivelul la care a ajuns.
  În situația în care jucătorul respectiv nu anunță organizatorul, sau dacă organizatorul consideră motivul retragerii neîntemeiat, în clasamentul final, jucătorul retras, va fi înregistrat cu zero victorii și primește avertisment, iar în caz de recidivă cazul va fi analizat de către Comitetul Director, care poate suspenda jucătorul pe o perioadă de 6 luni.
  6.5. Ținuta de joc
  Echipamentul se compune din tricou, șort (fustă), pantofi de sport, trening. Tricoul, șortul, fusta pot avea orice culoare, cu condiția să difere, în culoarea de bază, de culoarea mingii.
  6.6. Disciplina
  6.6.1. Jucătorii de tenis de masă vor evita comportări care ar putea avea un caracter nesportiv, ar jigni participanții sau ar dăuna imaginii sportului:
  - expresii grosolane;
  - distrugerea cu bună intenție a mingii;
  - distrugerea cu bună intenție a mesei;
  - aruncarea mingii;
  - aruncarea paletei;
  - lovirea mesei sau mantinelei cu palma, paleta sau piciorul;
  - schimbarea paletei în timpul meciului;
  - completarea cu lucruri care nu-i aparțin;
  - părăsirea sălii în momentul în care ar trebui să dispute un meci;
  - prelungirea fără motiv a timpului destinat încălzirii, care este de maxim 3 minute;
  6.6.2. Jucătorii de tenis de masă au dreptul:
  - la 2 minute de pauză între seturi;
  - să folosească prosopul la fiecare 6 puncte jucate;
  - să ceară
  time out” cu o durată de un minut, o singură dată pe meci.
  6.6.3. Organizatorul are dreptul să avertizeze, iar la recidivă să elimine din concurs jucătorii care nu respectă regulamentul.
  6.6.4. La cererea organizatorului sau prin sesizare din oficiu orice caz de indisciplină, violență, agresiune fizică sau verbală, furt, etc. va fi luat în discuție de către Comitetul Director care poate să avertizeze sau să suspende jucătorul pentru o perioadă care poate să varieze între 3 luni și suspendare definitivă, în funcție de gravitatea faptei.
  Orice mesaje defăimătoare, amenințări, injurii, jigniri, instigări la ură, etc. postate pe forum sau pe orice rețea de socializare vor fi analizate de către Comitetul Director, care poate să avertizeze sau să suspende jucătorul pentru o perioadă care poate să varieze între 3 luni și suspendare definitivă, în funcțe de gravitatea faptei.

  Dacă jucătorul în cauză mai dorește să fie reprimit, în perioada de suspendare are obligația de a-și cere scuze pe forum, în secțiunea ”Abateri disciplinare”. Scuzele se adresează acelor persoane pe care le-a ofensat.
  6.6.5. Organizatorul are dreptul să refuze participarea la turneu a jucătorilor care au creat conflicte vechi sau au absențe nemotivate, fără a da explicații, în schimb, dacă acesta depășește limitele bunului simț, Comitetul Director poate să intervină și să-i ridice acest drept.
  6.7. Integritatea competiției.
  Jucătorii care conspiră sau fac înțelegeri pentru a influența rezultatul unui joc într-o manieră incompatibilă cu etica sportivă pot fi sancționați de către Comitetul Director, pe baza unei probe video, cumulativ sau nu, în funcție de gravitatea faptei, cu:
  - avertisment;
  - depunctare în clasamentul turneului;
  - suspendare de la 3 la 12 luni;
  - excludere din circuitul AmaTur.

  7. Clasamentul circuitului
  Pe baza punctelor acumulate în turneele AmaTur se stabilește clasamentul circuitului.
  7.1. Calcul punctaj
  Detaliile referitoare la punctaj sau loc în clasament se regăsesc în Clasamentul Amatur, http://www.amatur.ro/tenisdemasa/cls.php

  8. Trofeele AmaTur
  8.1. Distincțiile de turneu
  Pentru fiecare turneu AmaTur câștigătorii, precum și locurile 2, 3 și 4 vor primi diplome de merit. Pentru turneele de tip A, câștigătorii vor fi distinși cu titlul de câștigător al turneului.
  În funcție de posibilitățile organizatorilor se pot acorda cupe, medalii și premii în obiecte. Premierea în bani nu este recomandată, dar poate fi făcută prin intermediul sponsorilor.
  8.2. Distincțiile circuitului AmaTur
  Pe baza punctajului final, odată cu desfășurarea Turneului Campionilor, se acordă următoarele distincții:
  • Campion AmaTur România - cel mai bine clasat în clasamentul general;
  • Lider județean AmaTur - cel mai bine clasat în clasamentul județean;
  • Campion Junior AmaTur - cel mai bine clasat junior în clasamentul general (J);
  • Lady AmaTur - cea mai bine clasată fată în clasamentul general (F);
  • Maestru AmaTur - cel mai bine clasat Old-boys în clasamentul general (W);
  • Special AmaTur - cel mai bine clasat jucător cu dizabilități în clasamentul general (D);
  • Globe Trotter AmaTur - jucătorul cu cele mai multe participări la turnee.
  Aceste prevederi nu sunt limitative, Coordonatorii AmaTur putând acorda distincții suplimentare în funcție de posibilități.
  Nu se acordă distincții celor care în perioada ultimelor două actualizări de clasament retrogradează de la o categorie superioară, în scopul de a deveni Lider sau Campion Județean. Cei în cauză pot face contestație către Comitetul Director care analizează și decide dacă retrogradarea a fost făcută artificial/intenționat.


  9. Dispoziții finale
  Prezentul regulament este valabil pentru anul competițional 2022 și intră în vigoare începând cu 01.01.2022. În vederea îmbunătățirii condițiilor de concurs, Coordonatorii AmaTur își rezervă dreptul de a efectua modificări în prezentul regulament, fără a afecta spiritul competiției. Aceste modificări vor fi efectuate numai după o analiză pe site și vor fi aduse la cunoștința participanților prin internet, la adresa: www.tenisdemasa.ro înaintea intrării în vigoare. Modificările permise nu vor avea caracter retroactiv, deci nu vor putea modifica punctaje, clasamente, situații deja încheiate.

  Anexele I-IV fac parte integrantă din regulament.

 • #2
  Definiții și abrevieri:

  Clasament general – clasamentul unei grupe inferioare sau superioare care conține toți jucătorii din acea grupă;
  Clasament parțial – clasamentul unei grupe inferioare sau superioare care conține jucătorii cu același număr de victorii;
  Divizionar - L - Jucător legitimat la o echipă de Divizia B care se regăsește în rezultatele FRTM, sau echivalentul din alte țări, iar în clasament apare la individual cu indicativul L;
  E - Elite;
  O - Open;
  A - Avansați;
  H - Hobby;
  D - Dizabilități;
  W - Old Boys (≥50);
  J - Juniori (≤14);
  F - Feminin;
  S - Suspendat;
  L - Divizonar B;
  B - Turneu de categorie B;
  B+ - Turneu de categorie B+ (WTTD);
  A - Turneu de categorie A;
  A+ - Turneu de categorie A+;
  R+ - Turneu de categorie A+ Regional;
  E+ -
  Butterfly Romanian Table Tennis Cup
  TC - Turneul Campionilor.
  WTTD - World Table Tennis Day (Ziua Mondială a Tenisului de Masă), 6 aprilie

  Comentariu


  • #3
   Anexa I – Organigrama AmaTur România

   Comitetul Director AmaTur:
   1. Apian Florin
   2. Toma Florin
   3. Vela Claudiu (s-a retras din 20 iulie 2022)
   4. Vlădoiu Gelu


   Coordonatorii naționali AmaTur:
   1. Apian Florin
   2. Boțîrcă Sorin
   3
   . Avram Nicolae (prezent din 15.05.2022)

   4. Cozma Cătălin
   5. Frătea Aurel
   6. Kantor Imre Zoltan
   7. Toma Florin
   8. Vela Claudiu (s-a retras din 20 iulie 2022)
   9. Vlădoiu Gelu


   Componența celor 8 zone:

   Zona 1 – Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui;
   Zona 2 – Vrancea, Galați, Brăila, Tulcea, Constanța;
   Zona 3 – București, Ilfov, Giurgiu, Teleorman;
   Zona 4 – Ialomița, Călărași, Buzău, Dâmbovița, Prahova;
   Zona 5 – Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți;
   Zona 6Brașov, Sibiu, Covasna, Harghita, Mureș;
   Zona 7Caraș Severin, Timiș, Arad, Hunedoara, Bihor;
   Zona 8 – Alba, Cluj, Bistrița, Sălaj, Maramureș, Satu Mare.

   Comentariu


   • #4
    Anexa II - Modul de desfășurare al turneelor

    Modul de desfășurare al turneelor va fi prezentat în mai multe variante, iar organizatorul va alege una dintre acestea, pe care o prezintă în anunțul turneului.


    Variante de desfășurare a turneelor:
    Organizatorul va alege o combinație din opțiunile de mai jos pe care o va prezenta în anunțul turneului.
    Dacă organizatorii sau jucătorii au alte idei, acestea vor fi prezentate din timp pe forum spre a fi analizate (dezbătute, criticate, polemizate etc) și aprobat de către Comitetul Director.
    Anexa va fi actualizată periodic în funcție de propunerile viabile care mai apar.


    Grupe inferioare:
    După MP, regula șarpelui
    Obs: începând cu poziția a 2-a valorică se vor face permutări în grupe pentru a minimiza numărul de jucători/grupă din aceeași localitate;

    Grupe superioare:
    1. Număr egal de grupe inferioare/superioare
    - după o schemă aleatoare, grupele vor fi formate din câte un loc 1, 2, 3, 4 din grupele inferioare;
    2. Număr diferit de grupe inferioare/superioare
    - jucătorii calificați sunt repartizați după regula șarpelui, cu eventuale permutări astfel încât să nu se reîntâlnească 2 jucători din aceeași grupă. Organizatorul are posibilitatea de a forma și grupe de 3 jucători (superioare), astfel încât împerecherea să poată evita întâlnirea celor care au jucat în grupele inferioare.

    3. Organizatorul poate trece peste grupele superioare, direct la faza eliminatorie, numai dacă în anunțul turneului a specificat acest aspect.

    Eliminatorii:
    Tabloul eliminatoriu se poate genera automat sau se pot trage la sorți pozițiile doi din superioare.

    Comentariu


    • #5
     Anexa III – Model anunț turneu

     Turneu A "Cupa ...", Localitatea - Data

     LOCALITATEA: ....;
     DATA: ....;
     CATEGORII: Elite + Open + Avansați + Hobby;
     ORA DE ÎNCEPERE:
     Avansați + Hobby: 08.30 - 09.15 – înscrieri, la 9.30 încep meciurile;
     Elite + Open: 13.15 - 13.45 – înscrieri, la 14.15 încep meciurile;
     SALA: ....;
     INDICAȚII DE ACCES:
     LOGISTICĂ: ..., mingi plastic ... ***;
     SPAȚIU DE JOC: .... mp
     SUPRAFAȚA DE JOC: Taraflex, Gerflor, parchet, etc.;
     FACILITĂȚI: Vestiare, dușuri, garderobă, etc.;
     TAXA: Adulți - ..... Lei, Copii sub 14 ani - .... lei, un leu de participant se va dona către AmaTur; persoanele cu dizabilități sunt scutite de taxă.
     Se asigură apă plată – 2 litri, ....;
     MATERIALE DE PREMIERE:
     Locurile 1÷4 – cupe +medalii + diplome;
     ÎNSCRIEREA/RETRAGEREA PARTICIPANȚILOR:
     - pe forum sau telefonic;
     - prioritatea la înscriere: primul venit, primul servit;
     - ultima retragere (data și ora)
     - organizatorii își rezervă dreptul de a refuza persoanele care au creat probleme;
     SISTEMUL DE JOC:
     - Elite – maxim .... participanți;
     - Open – maxim .... participanți;
     - Se joacă în sistemul cel mai bun din 5 seturi (3/5);
     - Grupe inferioare de câte 5/6 jucători – se califică primii 4;
     - Capi de serie grupe inferioare – conform MP;
     - Grupe superioare (se califică..)
     - Tablou eliminatoriu de 8, 16 , 32, sau 64;
     - Ordine favoriți eliminatorii – conform număr de ordine grupe inferioare.
     - Tabloul eliminatoriu se generează automat.
     - Avansați – maxim .... participanți;
     - Hobby – maxim .... participanți;
     - Se joacă în sistemul cel mai bun din 5 seturi (3/5);
     - Grupe inferioare de câte 5/6 jucători – se califică primii 4;
     - Capi de serie grupe inferioare – conform MP;
     - Grupe superioare de câte 3/4 jucători – se califică primii 2;
     - Capi de serie grupe superioare – conform rezultate grupe inferioare;
     - Tablou eliminatoriu de 8, 16, 32;
     - Ordine favoriți eliminatorii – conform număr de ordine grupe superioare.
     - Tabloul eliminatoriu se generază automat;
     ORGANIZATOR:
     - ...................., tel. ..................;
     ORGANIZATOR TEHNIC:
     - ...................., tel. ..................;

     Comentariu


     • #6
      ANEXA IV

      Art. 1. Se respectă orice mod de prevenție Sarscov 2 –Covid, care se actualizează periodic de către Guvernul României;
      Art. 2. Se recomandă desfășurarea turneelor cu grupe de 5, maxim 6/grupă , și se interzice grupa de 7. În cazuri speciale, cum ar fi imposibilitatea formării a minim două grupe (fiecare cu fiecare), organizatorul poate face și o grupă de 7 (minim 2 mese), 8 (minim 3 mese) sau 9 jucători (minim 3 mese), toate în scopul de a se evita aglomerarea pe spațiul disponibil și respectarea regulilor în perioada pandemiei.
      Art. 3. Din anunțul turneului vor face parte și Art. 1, cu specificații necesare.

      Comentariu


      • #7
       DATE IMPORTANTE 2022

       - Butterfly Romanian Table Tennis Cup - Cluj Napoca se va desfășura după clasamentul din 1 mai 2022.
       - Clasamentul final 2022 se va definitiva după Regionalele (R+) care vor avea loc în 10/11 septembrie 2022. Acel clasament va da Trofeele AmaTur (Campion AmaTur România, Campion/Lider județean AmaTur, Campion Junior AmaTur, Lady AmaTur, Maestru AmaTur, Special AmaTur și Globe Trotter AmaTur) și pe baza lui se va organiza și "Memorialul Marcel Giosan" 2022 de la Piatra Neamț.

       Calendar 2023
       - în perioada 1-14 decembrie 2022, ora 21:00, se vor putea posta ofertele pentru organizarea Turneelor A+, TC și R+;
       - 14 decembrie 2022, orele 21:00 - 24:00 analizarea și acceptarea Turneelor A+, TC și R+;
       - din 15 decembrie 2022, ora 09:00, se vor putea face înscrierile pentru turneele A.

       Comentariu


       • #8
        Lista fețelor autorizate ITTF.        Comentariu

        Who has read this thread:
        Procesare...
        X